Trwa Tydzień Czystości Wód.

W ramach Tygodnia Czystości Wód, na ubiegły weekend za terenie działania Zarządu Zlewni w Stalowej Woli zostały zaplanowane dwa wydarzenia:

 

W sobotę, na zaproszenie Fundacji Dzika Rzeka, pracownicy Zarządu Zlewni w Stalowej Woli włączyli się w sprzątanie rzeki Sopot. Wspólnie z członkami Polskiego Związku  Wędkarskiego z Okręgu w Zamościu oczyszczono z śmieci 6-cio kilometrowy odcinek dopływu Tanwi, zlokalizowany na obszarze Rezerwatu Szumy.

Sopot1

Sprzątanie rzeki Sopot na terenie Rezerwatu Szumy

 

Jedynie na ternie dwóch miejscowości: Hamernia i Nowiny zebrano ponad 30 worków śmieci oraz 18 opon samochodowych. Opony zostały przekazane do lokalnych serwisów wulkanizacyjnych włączonych w ogólnopolską akcję #KreciNasRecykling, która zakłada, że za każde 4 zebrane opony zostanie posadzone jedno drzewo.

sopot2

Za każde 4 opony zostanie posadzone drzewo

 

Wszyscy uczestnicy sprzątania otrzymali upominki od Wód Polskich. Wspólna akcja stała się okazją do rozmów nie tylko o problemie śmiecenia, ale również o niezwykle cennych walorach krajobrazowych rzeki Sopot, w dolinie której można wyodrębnić dwie formy geomorfologiczne. Dolny odcinek od ujścia do rezerwatu „Czartowe Pole” wyróżnia silnie meandrujące koryto oraz głęboką (nawet do 12 m) i wąską (70 – 200 m) dolinę o stromych zboczach wyerodowaną w piaskach Równiny Biłgorajskiej. Na zboczach doliny występują liczne wysięki i źródełka, a dno doliny jest na tym odcinku silnie zabagnione.

Sopot dolny ocinek

Dolny odcinek Sopotu (fot. PGW Wody Polskie)

 

Z kolei drugi odcinek cieku, od rezerwatu „Czartowe Pole” do zbiornika w Majdanie Sopockim biegnie przez Roztocze Środkowe. W dnie rzeki występują liczne progi skalne obfitujące w tarliska ryb łososiowatych i bogatą roślinność wodną.

sopot3

Drugie, zaplanowane na niedzielę wydarzenie tj. „V wiosenne sprzątanie Tanwi” z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne – niską temperaturę i bardzo wysoki stan wody który, zagrażał bezpieczeństwu wolontariuszy, zostało przełożone na niedzielę 24 kwietnia.