akronim poziom PL

 

 

 

 

INFORMACJE O PROJEKTACH

Inwestycja realizowana  przez PGW WP RZGW w Rzeszowie w ramach Projektu OPDOW.

Nazwa inwestycji:

Kontrakt 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 - 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 - 5+236 na terenie gm. Gorzyce

 

Umowa o dofinansowanie

Rząd RP zawarł umowę pożyczki nr 8524-PL z 10.09.2015r. oraz Ramową umowa pożyczki z BRRE nr 1866 (2015) z 24.05.2016r. na realizację POPDOW      

 

Nr Projektu

3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce

 

Budżet Projektu

CAŁKOWITA SZACUNKOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI (uwzględniająca wykonanie i planowane wykonanie)

68 217 257,26 zł

 

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie: 14 maja 2021 r.

- zakończenie:  14 maja 2023

 

Miejsce realizacji Projektu:

województwo  podkarpackie, powiat tarnobrzeski (gmina Gorzyce)

 

Zakres prac: 

  • podwyższenie istniejącej korony wałów;
  • zmiana geometrii przekroju wałów;
  • dogęszczenie i doszczelnienie korpusu wałów i ich podłoża;
  • przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej (m.in. śluz wałowych, przyczółków, rowów, przepustów i przejazdów wałowych, przepompowni melioracyjnej oraz wylotu z oczyszczalni ścieków);
  • budowa dróg technologicznych;
  • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia;
  • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia;
  • zagospodarowanie korony i skarp wałów.

 

Efekty rzeczowe realizacji Projektu:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Łęg (wał lewy w km 0+082-5+030 i wał prawy w km 0+000-5+236) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa linii WN-110kV, przebudowa napowietrznej linii średniego napięcia 15kV oraz rozbudowa przepompowni zlokalizowanej w km 1+200 lewego wału rzeki Łęg.

Długość odcinka rzeki Łęg wzdłuż którego realizowane będzie przedsięwzięcie to około 5 km. Długość wałów przewidzianych do rozbudowy wynosi łącznie 10 184 m (lewy wał – 4 948 m, prawy wał – 5 236 m). Rozbudowa wałów będzie polegała na podniesieniu (podwyższeniu) istniejącej korony wałów, zmianie geometrii przekroju wału oraz doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, co ograniczy możliwość ich rozmycia i przerwania w czasie przejścia wód powodziowych.

Zakładany cel realizacji Projektu:

Realizacja Kontraktu na roboty 3D.3 wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenia strat powodziowych na terenach usytuowanych wzdłuż ujściowego odcinka doliny rzeki Łęg w granicach gminy Gorzyce. Kontrakt 3D.3 jest komplementarny z dwoma innymi Kontraktami na roboty (3B.2 i 3D.1) realizowanymi przez PGW WP RZGW w Rzeszowie w ramach Projektu OPDOW.

Ilość chronionych mieszkańców 13480 osób.

Całkowity obszar chroniony 56,9085 ha.

 


Dokumenty: 

PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Kontrakt 3D.3 (Łęg IV)

Rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce

oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce Program dla Sanu. Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

Raport z konsultacji społecznych
Report of Publlic Consultation
PPNIP
LARAP

 

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Kontrakt 3D.3 (Łęg IV)

Rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce

oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

Wersja PL

Wersja ENG

 

PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Kontrakt 3D.1

Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.

 

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

Raport z konsultacji społecznych
Report of Publlic Consultation
PPNIP
LARAPPLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Kontrakt 3D.1

Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.

 

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

3D.1 PZŚ.zip
3D.1 EMP.zip

 

KOŃCOWY PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

RAPORT KOŃCOWY dot. realizacji działań wskazanych w PPNiP KONTRAKT 3D.1
Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

Raport końcowy PPNiP 3D.1

Final Report LARAP 3D.1

 

KOŃCOWY PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Kontrakt 3B.3

Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

 

Pliki do pobrania (wersja PL i ENG dokumentu):

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Raport końcowy 3B.3.7z)Raport końcowy 3B.3.7z 3327 kB2020-06-24 09:182020-06-24 09:18
Pobierz plik (Final Report LARAP 3B.3.7z)Final Report LARAP 3B.3.7z 3798 kB2020-06-24 09:172020-06-24 09:17
Pobierz plik (FINAL REPORT LARAP 3B.3.zip)FINAL REPORT LARAP 3B.3.zip 4650 kB2020-06-17 13:222020-06-17 13:22
Pobierz plik (RAPORT KOŃCOWY PPNIP 3B.3.zip)RAPORT KOŃCOWY PPNIP 3B.3.zip 4054 kB2020-06-17 13:222020-06-17 13:22