• Schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
     
    Schemat KZGW
  • Schemat organizacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Zał. nr 2 Schemat org RZGW 1
  • Schemat organizacyjny Zarządu Zlewni
    ZZ 2022