Dotacje z budżetu państwa - 2023 rok

 

 logo PL

 

Nazwa zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo – mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 862 858,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 839 447,50 PLN

Opis zadania:

W 2023 wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta została realizacja następującego zakresu prac: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań nr 2 i 3 na II piętrze z mieszkalnych na biurowe zgodnie z projektem, dostosowanie pomieszczeń do dostępu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem, termomodernizacja budynku, wykonanie elewacji, montaż systemu orynnowania zgodnie z projektem, modernizacja balkonów, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych zgodnie z projektem, przebudowa instalacji elektrycznej i strukturalnej w mieszkaniach nr 2 i 3 na II piętrze zgodnie z projektem, przebudowa instalacji sanitarnych, m.in. węzeł sanitarny II piętro (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i biały montaż), węzeł sanitarny parter (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i biały montaż) zgodnie z projektem.

 

 

 

logo PL

 

Nazwa zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo – mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Dynów”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 196 059,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 184 706,15 PLN

Opis zadania:

W 2023 wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta została realizacja następującego zakresu prac: Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe zgodnie z projektem, przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. zgodnie z projektem, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z technologią kotłowni gazowej zgodnie z projektem.

 

 

logo PL

 

 

Nazwa zadania: „Budowa lewostronnego zabezpieczenia rzeki Ropy od mostu przy drodze powiatowej 1390K (wjazd na Starodroże) do drogi krajowej nr 28 w mieście Biecz”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 18 450 PLN

Całkowita wartość zadania: 25 000 000 PLN

Opis zadania: 

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacji spraw własnościowych; nadzoru autorskiego oraz robót budowlanych związanych z budową dwóch odcinków lewego wału rzeki Ropa na długości 1,699 km. Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja przedprojektowa. Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej.

 

 

 logo PL

 

Nazwa zadania: „Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 170 260,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 170 259,99 PLN

Opis zadania:

Przedmiotem zadania: dostawa 2 szt. quadów z pługiem, przyczepką, wyciągarką, akcesoriami i osprzętem, w tym m.in.: osłoną rurową przednią, osłoną rurową tylną, kufrem ładunkowy, owiewką przednia małą na kierownicy, przednim bagażnik o ładowności min 50 kg, tylnym bagażnikiem o ładowności min 80 kg, pokrowcami, niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi ich użytkowanie, jak również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oraz funkcjonalności pojazdu wraz z osprzętem oraz szkolenie z zakresu jazdy oraz wykorzystania parametrów technicznych pojazdu.

W 2023 wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta została realizacja następującego zakresu prac: dostawa 2 szt. quadów z pługiem, przyczepką, wyciągarką oraz z pozostałymi akcesoriami i osprzętem jak również przeprowadzenie szkolenia.

 

 

 

logo PL

 

Nazwa zadania: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200- 6+600, prawy w km 2+000- 6+584 na terenie na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 22 856 200 PLN

Całkowita wartość zadania: 44 737 988,00 PLN

Opis zadania:

W 2022 r. podpisana została umowa z wybranym Wykonawcą robót budowlanych. Planowany do realizacji zakres robót obejmuje m.in. rozbudowę prawego oraz lewego wału rzeki Babulówka wraz z robotami towarzyszącymi.

W 2023 wsparcie z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na częściowej rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Babulówa w km wału  2+000 - 6+426 wraz infrastrukturą związaną funkcjonalnie z wałem, na częściowej rozbudowie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Babulówki w km wału 2+200 - 6+494 wraz z infrastrukturą związaną funkcjonalnie z wałem oraz wykonaniu robót towarzyszących polegających na przebudowie dwóch odcinków rowów.

 

 

 

logo PL

Nazwa zadania: „Zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Klimkówka (odśnieżanie dojazdu pracowników i gości, koszenie)”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 35 000 PLN

Całkowita wartość zadania: 32 939,99 PLN

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest dostawa jednego traktora ogrodowego wraz z akcesoriami i osprzętem, w tym m.in.: urządzenie tnące, lemiesz stalowy, osłona gumowa dopasowana do lemiesza, chroniąca powierzchnie odśnieżane, łańcuchy śniegowe, przyczepa z funkcją wywrotki z unoszoną klapą.

W 2023 wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta jest realizacja następującego zakresu prac:

- dostawa kosiarki traktorowej wraz z osprzętem (odśnieżanie dojazdu i terenu, koszenie). Miejsce dostawy to siedziba zbiornika wodnego Klimkówka.

 

 

logo PL


Nazwa zadania:
„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 4 560 938 PLN

Całkowita wartość zadania: 53 702 875 PLN

Opis zadania:

W 2022 r. podpisana została umowa z wybranym Wykonawcą II części robót budowlanych. Planowany do realizacji zakres II części robót obejmuje m.in. kształtowanie przekroju koryta podłużnego i poprzecznego rzeki Strug w km 0+378 – 0+420 oraz w km 4+600 – 7+900 a także potoku Hermanówka w km 0+490-0+600 a także budowę kanału ulgi. Przewidywany termin zakończenia w/w robót to koniec 2024r.

W 2023 wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta jest realizacja następującego zakresu prac: 

-przebudowę rzeki Strug na długości 1300 m,

-wykonanie schronień dla zwierząt strefy przybrzeżnej ryb w km 2+370-2+400 prawego brzegu,

-wykonanie tarlisk w dnie rzeki w km 6+560-6+590, 6+770-6+810.

 

 

 

logo PL


Nazwa zadania:
„Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 313 467 PLN

Całkowita wartość zadania: 21 769 660  PLN

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacji spraw własnościowych oraz roboty budowlane związane z rozbudową lewego wału rzeki Babulówka o długości ok 2,2 km oraz prawego wału o długości ok. 2 km.

Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja przedprojektowa oraz część dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto została uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W chwili obecnej trwają przygotowania do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą dla rozbudowy lewego wału rzeki Babulówka w km 0+000-2+200, prawego w km 0+000-2+000 oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla lewego wału rzeki Babulówka w km 2+200-6+600 oraz prawego wału rzeki w km 2+000-6+584 na terenie gminy Baranów Sandomierski.

 

 

 

logo PL


Nazwa zadania:
„Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gminy Padew Narodowa”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 83 640  PLN

Całkowita wartość zadania: 56 138 000 PLN

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacji spraw własnościowych oraz robót budowlanych związanych z rozbudową lewego wału rzeki Babulówka o długości 4,60 km oraz rozbudowa prawego wału rzeki Babulówka na długości 4,616 km.

Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja przedprojektowa, w chwili obecnej trwa proces związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej.

 

 

 

logo PL


Nazwa zadania:
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki m.in. Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj, Hermanówka i inne poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 0  PLN

Całkowita wartość zadania: 846 240  PLN

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji, dokumentacji technicznej zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni rzeki m.in. Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj, Hermanówka i inne, poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556, Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1 zgodnie z zawartą umową. Etap C: Budowa modeli hydraulicznych; połączenie modeli sieci kanalizacji deszczowej wraz z modelem sieci rzecznej; przygotowanie raportów, map, danych wektorowych/rastrowych. Etap D: Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych dla powodzi błyskawicznej; przygotowanie raportów, map danych wektorowych/rastrowych.

 

 

 

logo PL


Nazwa zadania:
„Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+456-15+863 i wału prawego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+132-15+863 w miejscowościach Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 0 PLN

Całkowita wartość zadania: 78 116 929,30 PLN

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacji spraw własnościowych oraz robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym korpusu i podłoża na całej dł. wału lewego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+456-15+863 i wału prawego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+132-15+863 w miejsc. Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin.

Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja przedprojektowa i projektowa.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na realizację inwestycji oraz opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, roślinnych i budowlanych.

 

 

logo PL

Nazwa zadania: „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF  z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 0 PLN

Całkowita wartość zadania:  8 780 922 PLN

Opis zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulacji spraw własnościowych; nadzoru autorskiego oraz robót budowlanych związanych z  budową obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1051 m oraz muru żelbetowego o długości 88 m.

Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja przedprojektowa i projektowa.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje opracowanie projektu podziału nieruchomości oraz wykonanie badania stanu prawnego nieruchomości dla przedmiotowego zadania.

 

 

logo PL

 

Nazwa zadania: „Budowa zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Łęg, pow. kolbuszowski, tarnobrzeski i stalowowolski woj. podkarpackie”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 473 550,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 100 000 000,00 PLN

Opis zadania:

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania, uregulowanie spraw własnościowych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.

Jednym z elementów prac przedprojektowych będzie koncepcja programowo-przestrzenna, której autor wskaże lokalizację przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych stale i/lub czasowo magazynujących wodę i ich budowli hydrotechnicznych z uwzględnieniem funkcji i obszaru oddziaływania wraz z podaniem ich parametrów technicznych na rzece Łęg lub jej dopływach. Przedmiotowa koncepcja zostanie wykonania z podziałem na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu opracowania zidentyfikowane zostaną miejsca zagrożone zjawiskami powodzi rzecznych i powodzi opadowych oraz obszary narażone na zjawisko suszy dla stanu istniejącego i perspektywicznego. W ramach drugiego etapu koncepcji wskazane zostaną warianty lokalizacji zbiorników wodnych stale i/lub czasowo magazynujących wodę na rzece Łęg oraz na jej dopływach. Natomiast w ramach trzeciego etapu koncepcji dokonany zostanie wybór preferowanego wariantu efektywnie redukującego wezbrania powodziowe i/lub zwiększającego zasoby wód powierzchniowych.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa obejmuje działania przypisane do pierwszego etapu koncepcji programowo-przestrzennej, w ramach którego zidentyfikowane zostaną  miejsca zagrożone zjawiskami powodzi rzecznych i opadowych oraz obszarów narażonych na zjawisko suszy dla stanu istniejącego i perspektywicznego.

 

 

 

 

logo PL

 

 

 

Nazwa zadania: „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000-10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14 lipca 2023 r. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa

Wartość dofinansowania zgodnie z dotacją MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF: 8 517 605,33 PLN

Całkowita wartość zadania: 18 659 011,88 PLN

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie 3 odcinków wałów rzeki Osy o łącznej długości 4,156 km oraz kanałów ulgi o łącznej długości 3,11 km. Zgodnie z założeniami realizacyjnymi zostało ono podzielona na 3 części. W ramach pierwszej części zakończonej w 2021 roku wykonano wał opaskowy o długości 0,563 km chroniący oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Druga z części zadani obejmowała realizację w 2022 roku niezbędnych prac przygotowawczych pod kolejne obwałowanie. Od września 2022 roku realizowana jest ostatnia część przedsięwzięcia. Trzecia część zadania obejmuje budowę dwóch odcinków obwałowań o łącznej długości 3,593 km oraz budowę dwóch kanałów ulg o łącznej długości 3,11 km. W 2023 r. wsparciem z dotacji budżetu państwa MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF objęta jest realizacja następującego zakresu prac: roboty wykończeniowe na pierwszym z dwóch odcinków obwałowań, roboty wykończeniowe na pierwszym z dwóch kanałów ulgi, budowa drugiego z kanałów ulgi, budowa drugiego odcinka obwałowania oraz budowa śluz wałowych. Efekty przedsięwzięcia zapewnią ochronę mienia i życia mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach dotychczas zagrożonych zjawiskami powodziowymi, a także będzie zapobiegać powstawaniu w trakcie powodzi degradacji i stratom w środowisku naturalnym.

 

 

 

Dotacje z budżetu państwa - 2022 rok

 

 logo PL

 

 

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok.

Wartość dofinansowania: 7 464 547,73 PLN

Całkowita wartość Projektu: 68 356 168,77 PLN

Projekt  został podzielony na 2 etapy realizacyjne w ramach których przewiduje się wydobyć ok. 0,68 mln m3 nagromadzonych osadów. Etap I przedsięwzięcia obejmuje obszar zbiornika od przekroju w km 73+930 do km 75+060.W ramach Etapu I wyodrębnione zostały 3 cykle robocze. Etap II obejmuje obszar zbiornika od km 75+060 do km 78+230, znajdującego się w całości  na terenie obszaru Natura 2000. Efektem końcowym zrealizowanego Projektu będzie przywrócenie pojemności retencyjnej zbiornika o ok. 0,68 mln m3.

Główne etapy realizacji robót:

 • Roboty przygotowawcze
 • Wydobycie osadów
 • Zagospodarowanie osadów
 • Prace towarzyszące.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków retencjonowania wody w Zbiorniku Rzeszów poprzez wyeliminowanie procesów związanych z:

 • postępującym systematycznie zalądowianiem się czaszy zbiornika powodującym
  w konsekwencji zmniejszenie zasobów wód dyspozycyjnych,
 • pogarszaniem się jakości wody pitnej dla Miasta Rzeszowa,
 • pogarszaniem się warunków spłaszczania fali wezbraniowych,
 • pogarszaniem się warunków spływu wód roztopowych,
 • powstawaniem lokalnych przetamowań w strefach przybrzeżnych zbiornika w wyniku nie kontrolowanego gromadzenia się odpadów,
 • postępującą eutrofizacją, zmieniającą warunki siedliskowe dla ichtiofauny
 • ograniczeniem przestrzeni ekologicznej dla fauny zbiornika,
 • zarastaniem koryta rzeki Wisłok i czaszy zbiornika wywołujących w skutkach zmniejszenie natlenienia i nasłonecznienia.

 

 

Dotacje z budżetu państwa - 2021 rok

 logo PL

 

 

Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 1

 

Wartość dofinansowania: 2 357 467,02 PLN

Całkowita wartość Projektu: 16 118 574,14 PLN

 

Etap 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 0+000+4-641 o łącznej długości 4,641 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu  i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala przewiduje się rozbudowę 2 szt. przepustów wałowych. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 5 szt. przejazdów wałowych, wykonanie przepustu drogowego i dwóch placów manewrowych oraz 4 szt. wjazdów na wał. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.

Główne etapy realizacji robót budowlanych:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Wisły
w województwie podkarpackim, poprzez kontynuację procesu rozbudowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówki. Efekty projektu zminimalizują zagrożenie powodziowe, a przez to jego skutki: straty w ludziach, straty w zdrowiu mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradację środowiska naturalnego, straty w mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego.Wytworzona infrastruktura przeciwpowodziowa w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia odporności obszarów miasta Tarnobrzeg oraz Gminy Gorzyce na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 1 590 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się tym samym do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar dotychczas zagrożony zjawiskami powodziowymi oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 

Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 2

Wartość dofinansowania: 879 829,60 PLN

Całkowita wartość Projektu: 6 146 343,51 PLN

 

Etap 2 przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na rozbudowie prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 4+641 - 7+678 o łącznej długości 3,037 km. W ramach rozbudowy wału przewiduje się poszerzenie i podwyższenie korpusu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża. W celu zapewnienia odwodnienia terenu zawala niezbędne będzie dokonanie przebudowy
1 szt. przepustu wałowego. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji podczas akcji przeciwpowodziowych oraz dla celów konserwacji wału, przewiduje się poprawę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie drogi powodziowej, rozbudowę 3 szt. przejazdów wałowych oraz wykonanie przepustu drogowego i 1 szt. wjazdu na wał, 2 szt. zjazdów z wału. Ponadto w ramach robót towarzyszących rozbudowie obwałowania przewiduje się likwidację kolizji jego trasy z uzbrojeniem terenu.  

Główne etapy realizacji robót budowlanych:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
 • Drogi serwisowe po koronie oraz przywałowe
 • Drogi przywałowe przy przejazdach i zjazdach wałowych
 • Przepusty wałowe
 • Roboty towarzyszące

 

 logo PL

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. na wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę.

 

Rodzaj dotacji: dotacja celowa budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)”.

 

Wartość dofinansowania:     195 570,00 PLN

Całkowita wartość zadania:    6 460 000,00 PLN

Opis zadania :

Przedmiotem projektu jest modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki  wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) wraz z budową dwóch nowych odcinków obwałowań, będących wydłużeniem istniejących obwałowań.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa przewidzianych w ramach poz. 113 Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę część 22 Gospodarka wodna obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektu budowlanego w celu wykonania  modernizacji prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 1,1 km i wału rzeki Brzeźnica na długości 0,90 km oraz budowy prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 0,3 km i budowy obwałowania rzeki Brzeźnica na długości 0,2 km.

 

 logo PL

 

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. na wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę.

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

 

Wartość dofinansowania:     1 955 018,53 PLN

Całkowita wartość zadania:    25 360 942,00 PLN

Opis zadania :

Przedmiotem projektu jest przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie  na  długości 4,573 km.

Zakres inwestycji objęte finansowaniem ze środków budżetu państwa przewidzianych w ramach poz. 113 Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę część 22 Gospodarka wodna obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na budowie obwałowań rzeki Ropa na długości 676 m, w tym wykonanie zabezpieczenia ekranem z folii izolacyjnej na długości 175,7 m.

 

 

logo PL

 
   


Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne zrealizowane na podstawie umowy dotacji:

nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. na wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

 

Wartość dofinansowania:     1 349 834,37 PLN

Całkowita wartość zadania:    17 599 959,00 PLN

Opis zadania :

Przedmiotem projektu jest budowa wału na łącznej długości 4,156 km oraz kanałów ulgi o łącznej długości 3,11 km.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa przewidzianych w ramach poz. 113 Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę część 22 Gospodarka wodna obejmował wykonanie I części robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu oczyszczalni ścieków wałem opaskowym przeciwpowodziowym wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym o długości 0,563 km.

 

 

 

logo PL

Informacja o finansowaniu: 

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji:

nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. na wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę

 

Rodzaj dotacji : dotacja celowa budżetu państwa

Nazwa zadania: „Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie”

 

Wartość dofinansowania:     59 901,00 PLN

Całkowita wartość zadania:    5 363 326,00 PLN

Opis zadania :

Przedmiotem projektu jest zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie potoku Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. Podkarpackie.

Zakres inwestycji objęty finansowaniem ze środków budżetu państwa przewidzianych w ramach poz. 113 Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę część 22 Gospodarka wodna obejmował uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów zwiększenia retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka w km ok. 2+350 do 5+807.