Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami, zapraszajądyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do uczestnictwa w programie Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie

patronat baner na www 30 sierpnia 2023 v2


Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony bezpłatny projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznej rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

 • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),
 • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez akcje sprzątania),
 • pozyskiwanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi i suszy),
 • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),
 • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,
 • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,
 • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych przez specjalistów/ekspertów z zakresu ichtiologii i ochrony środowiska,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci, połączony z rekreacją wodną,
 • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcania do uprawiania sportów wodnych.
                                                                   

 


 

 AKTYWNI BŁĘKITNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 - REGULAMIN I DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

 


 

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Tokarz

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej

e-mail: katarzyna.tokarz@wody.gov.pl

Telefon: (17) 853 74 58

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17b
35-103 Rzeszów

 patronat baner na www 30 sierpnia 2023 v22

MATERIAŁY DLA KOORDYNATORÓW DO POBRANIA:

 
NOWOŚĆ: Przewodnik dla organizatorów narad gminnych

 

Bezpłatna gra ekologiczna o małej retencji!

 

Retencja GRA v7

 

Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych:


Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkół podstawowych:


Powódź? A co to takiego? – lekcja dla klas 4-6 szkół podstawowych:

 
Jak zachowywać się w czasie powodzi – lekcja dla klas 4-8 szkół podstawowych:


Książeczki edukacyjne


Broszury edukacyjne


Prezentacje dla szkół


Multimedialna pomoc dydaktyczna


Materiały graficzne


Audycje radiowe


Opowieści o wodzie: 


Materiały video 

 


Pobierz sprawozdanie z realizacji programu:

Aktywni Błękitni 2022/2023

 

spr

 

 

 Aktywni Błękitni 2021/2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNI BŁĘKITNI SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE W ROKU SZKOLNYM 20212022 11 1

 

 


Partnerzy:

Biblioteka Pedagogiczna w Janowie LubelskimPaństwowa Straż PożarnaPolicja Podkarpacka LogotypStraz Rybacka     Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu   ZKPK w Krośnie


 

 Patronat Honorowy:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Patroni Medialni:

 

LOGO NIEBIESKIE     logo polskie radio rzeszów       2 RZESZÓW24INFO 8.1 KB    logo nowiny AB     NOWINY 24.pl logotyp AB 6.9 kb    1 KORSO.PL KOLBUSZOWSKIE.JPG ok 3.4 KB

 

  3 KORSO 24 podkarp. 3.3    4 LOGO KORSO 3.4KB     5 Logo Korso Kolbuszowskie 3.4     6 mielec pl nowe 3.5KB      7 krosno sanockie 3.2 kb 

  

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych!

Facebook 

Youtube