OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – zwane dalej PGW WP RZGW w Rzeszowie,
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, który zostanie przeprowadzony zgodnie z załączonym Regulaminem i niniejszym ogłoszeniem.

 

Przedmiotem najmu jest dach wieży zapory wodnej w Rzeszowie o pow. 30 m2 na terenie działki 1077/8 Nowe Miasto (RZ1Z/00165195/3), 355/1 Zwięczyca (RZ1Z/00181231/6), m. Rzeszów.[1]

Dopuszczalny rodzaj działalności: Posadowienie nadajnika sieci komórkowej.

Okres obowiązywania umowy najmu: zgodnie z treścią oferty,

Wywoławczy czynsz najmu wynosi 1900,00 zł netto w skali miesiąca[2]

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy. Oprócz czynszu, Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi (zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów i usług, zgodnie z projektem umowy).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie 11 400 zł[3], na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Banku BGK o nr: 05 1130 1017 0020 1510 6790 0012 w terminie do 3 sierpnia 2022 roku (uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.

Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności określonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 476 271,00 zł.

 

Ogłaszający zastrzega  sobie  prawo  odwołania przetargu, zmiany  warunków postępowania bez podania przyczyny, lub jego unieważnienia.

 

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym PGW WP RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów do godz. 14:00 dnia 8 sierpnia 2022. Decydujący jest termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę nadawcy (Oferenta), odbiorcy, nazwę postępowania, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 10 sierpnia 2022 r. godz. 10:00 (termin otwarcia ofert podany w Ogłoszeniu o przetargu)”.

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 przy ul. Hanasiewicza 17a w pok. Nr 1.

Wybór najkorzystniejszej oferty oparty będzie spełnienie warunków oferenta zgodnie z regulaminem oferty oraz o w oparciu o najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód, tel. (17) 85-37-457, (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wszelkie szczegóły dostępne na stronie www.rzeszow.wody.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/Postępowania przetargowe.

PGW WP RZGW w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu i aukcji oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (oferta - wzór.pdf)oferta - wzór.pdf 200 kB2022-07-07 10:212022-07-07 10:21
Pobierz plik (regulamin przetargu.pdf)regulamin przetargu.pdf 174 kB2022-07-07 10:212022-07-07 10:21
Pobierz plik (wzór umowy.pdf)wzór umowy.pdf 192 kB2022-07-07 10:212022-07-07 10:21