W późnych godzinach popołudniowych 3 marca br. pracownicy Nadzoru Wodnego w Jaśle otrzymali informację o prawdopodobnym zanieczyszczeniu rzeki Jasiołki na terenie miasta Jedlicze. O potencjalnym zagrożeniu zostało natychmiast powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządznia Kryzysowego oraz Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Jedlicze1

Zanieczyszczone koryto Jasiołki poniżej oczyszczalni

Pracownicy Wód Polskich udali sie na miejsce i potwierdzili, że rowem, zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków w Jedliczu do Jasiołki wpływają surowe, nieoczyszczone ścieki. Przedstawiciele przemyskiej Delegatury WIOŚ również udali się na miejsce zdarzenia celem wykonania badań zanieczyszczonej wody.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie miasta Jedlicze przy ul. Henryka Sienkiewicza. W wyniku przeprowadzonej w 2006r. rozbudowy przepustowość obiektu wzrosła z 1000 m3 do 2200 m3 na dobę. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowo-gospodarcze m.in. z miasta Jedlicza oraz miejscowości  Dobieszyn, Potok, Żarnowiec, Jaszczew, Moderówka i Chlebna.

Jedlicze2

Aktualny stan wód Jasiołki w rejonie mostu na ul. Sienkiewicza

Rozwój sytuacji w terenie jest aktualnie monitorowany przez pracowników PGW WP z Zarządu Zlewni, oraz Nadzoru Wodnego w Jaśle.