Pracownicy Zarządu Zlewni oraz Nadzoru Wodnego w Krośnie wzięli udział w wojewódzkich ćwiczeniach obronnych „BIESZCZADY -19”, które odbyły się w dniach 18-19 czerwca

Założony scenariusz działań przewidywał, że w górnych partiach zlewni rzeki Wisłok wystąpił niezwykle intensywny opad, który spowodował dopływ do zbiornika w wysokości 435 m3/s - odpowiadający dopływowi o prawdopodobieństwie raz na tysiąc lat. Sytuacja ta spowodowała wyczerpanie rezerwy powodziowej i nastąpiła konieczność zadysponowania odpływu równego całkowitej zdolności upustowej obiektu czyli 442 m3/s.
Dla porównania - podczas majowych wezbrań maksymalny dopływ wody do zbiornika Besko w dniu 23 maja wyniósł 94 m3/s, natomiast maksymalny zrzut osiągnął wartość 25,9 m3/s.
Aby ochronić zabudowania położonej 12 km poniżej zbiornika miejscowości Bzianka, zadysponowano ewakuację mieszkańców.

Równolegle lokalne jednostki OSP oraz Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przystąpiły do podwyższania odcinka lewostronnego obwałowania Wisłoka w rejonie ujścia rzeki Nowa Rudzinka poprzez ułożenie worków z piaskiem i rękawa przeciwpowodziowego.

W ćwiczeniach wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie, jednostki Komendy Miejskiej Policji, oraz żołnierze 3-ciej Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Miejsce ćwiczeń lewostronne obwałowanie Wisłoka w miejscowości Bzianka

Miejsce ćwiczeń lewostronne obwałowanie Wisłoka w miejscowości Bzianka

 

przygotowanie stanowiska do napełniania worków

Przygotowanie stanowiska do napełniania worków

 

podwyższanie korony wału Wisłoka workami z piaskiem

Podwyższanie korony wału Wisłoka workami z piaskiem

 

Straż pożarna napełnia woda rękaw przeciwpowodziowy

Straż pożarna napełnia wodą rękaw przeciwpowodziowy