W bieżącym roku miała miejsce trzecia edycja Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim. Pracownicy Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej rzeszowskiego RZGW wspólnie z członkami Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska” w ubiegłym tygodniu dyskutowali m.in. o zasobach wodnych i działaniach realizowanych aktualnie na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych.
Z uwagi na obostrzenia higieniczno-sanitarne na spotkanie w trybie on-line zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Głównym tematem spotkania była gospodarka wodna w Regionie Górnej – Wschodniej Wisły, obejmującym również południową część lubelszczyzny. W trakcie prezentacji omówiono ponadto tematykę przeciwdziałania skutkom suszy oraz problem jakości i dobrego stanu wód.

prace

Nagrodzone prace plastyczne


Światowy Dzień Wody zbiegł się z konkursem plastycznym „Woda to nasze źródło życia” w którym wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.

janow

Przekazanie nagród na ręce Pani Kierownik Biblioteki Publicznej


Lena i Maciek z klasy III.e, oraz Oliwka z klasy VI.e otrzymali specjalne nagrody od Wód Polskich za najlepsze, naszym zdaniem, prace. Upominki w imieniu PGW WP przekazała laureatom konkursu Pani Ania Łopata - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.