Ważne!

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i ogłoszeniem lockdownu na obszarze kraju, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 27 marca do 18 kwietnia br., będą zamknięte dla osób z zewnątrz. Prosimy o kierowanie korespondencji pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz o kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek regionalnych Wód Polskich są dostępne na stronie internetowej: www.wody.gov.pl


Infolinia Wód Polskich: 22 417 55 00

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek Wód Polskich – RZGW w Rzeszowie są dostęne na stronie  http://rzeszow.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad