W czwartek 25 marca br. do Wód Polskich  wpłynęła informacja , że z wylotu Zakładu Płyt Pilśniowych w Przemyślu, poprzez kanał dopływowy do rzeki Wiar odprowadzane są ścieki w ponadnormatywnej ilości. Pracownicy Nadzory Wodnego w Przemyślu przeprowadzili wizję terenową. W miejscu wprowadzania ścieków tj. przy wylocie zlokalizowanym nad prawym brzegiem rzeki Wiar potwierdzono ww informację.

 

Wiar 1

Zrzut ścieków z oczyszczalni Fabryki Płyt Pilśniowych 

Odprowadzane do koryta Wiaru ścieki miały barwę brunatno-szarą, nieprzyjemny drażniący zapach i powodowały osadzanie się szlamu i piany na brzegu rzeki. O powyższym zdarzeniu została natychmiast poinformowana Policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na miejscu pojawili się przedstawiciele tych jednostek a pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody.

Wiar 2

Ujście kanału doprowadzającego do rzeki Wiar

Badania laboratoryjne, które zostaną wykonane w najbliższym czasie pozwolą  stwierdzić czy odprowadzane ścieki posiadają parametry zgodne z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. W razie przekroczenia parametrów zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym, na terenie Zakładu Płyt Pilśniowych, który jest właścicielem oczyszczalni,  zostanie przeprowadzona  kontrola.