AKTUALIZACJA - 04-03-2021

W dniu 4 marca spływ ścieków komunalnych z jedlickiej oczyszczalni został zatrzymany. Pracownicy oczyszczalni, na studni z której wydobyły się ścieki zamontowali teleskopowy kołnierz o wysokości 1,5 m. Dodatkowo teren wokół studni został zabezpieczony workami z piaskiem, a zanieczyszczony obszar zawapnowano.  

Jedlicze 3

Doraźne zabezpieczenie miejsca wydostawania się ścieków 

Podczas roboczego spotkania w dniu 4 marca, przedstawiciele Wód Polskich poprosili Jedlickie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które administruje oczyszczalnią o wyjaśnienie przyczyn powstałego zanieczyszczenia Jasiołki. Według oświadczenia Prezesa PGKiM przyczyną był ponadnormatywny spływ wód opadowych i roztopowych, który przekroczył projektowaną przepustowość oczyszczalni.

Administratorzy oczyszczalni zapewniają, że tego typu zagrożenia zostaną już wkrótce całkowicie wyeliminowane po wykonaniu planowanej rozbudowy obiektu.

 


W późnych godzinach popołudniowych 3 marca br. pracownicy Nadzoru Wodnego w Jaśle otrzymali informację o prawdopodobnym zanieczyszczeniu rzeki Jasiołki na terenie miasta Jedlicze. O potencjalnym zagrożeniu zostało natychmiast powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządznia Kryzysowego oraz Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

 

Jedlicze1

Zanieczyszczone koryto Jasiołki poniżej oczyszczalni

 

Pracownicy Wód Polskich udali sie na miejsce i potwierdzili, że rowem, zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków w Jedliczu do Jasiołki wpływają surowe, nieoczyszczone ścieki. Przedstawiciele przemyskiej Delegatury WIOŚ również udali się na miejsce zdarzenia celem wykonania badań zanieczyszczonej wody.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie miasta Jedlicze przy ul. Henryka Sienkiewicza. W wyniku przeprowadzonej w 2006r. rozbudowy przepustowość obiektu wzrosła z 1000 m3 do 2200 m3 na dobę. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowo-gospodarcze m.in. z miasta Jedlicza oraz miejscowości  Dobieszyn, Potok, Żarnowiec, Jaszczew, Moderówka i Chlebna.

Jedlicze2

Aktualny stan wód Jasiołki przy moście w ciągu ul. Sienkiewicza

Rozwój sytuacji w terenie jest aktualnie monitorowany przez pracowników PGW WP z Zarządu Zlewni, oraz Nadzoru Wodnego w Jaśle.