Konsultacje społeczne aPZRP w marcu w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli


Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu. Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w marcu odbędą się 3 spotkania konsultacyjne w formule online.

 

stop powodzi zapraszamy do rejestracji fb mapa Rzeszów Jaslo Stalowa Wolpng

 

23 marca i 24 marca na spotkania w Rzeszowie oraz Jaśle zapraszamy uczestników z obszarów zlewni rzeki Wisłok i Wisłoka z dopływami, które podlegają Zarządowi Zlewni w Krośnie oraz Jaśle
https://stoppowodzi.pl/rzeszow-23-03-2021-r/
https://stoppowodzi.pl/jaslo-24-03-2021-r/

 

25 marca na spotkanie w Stalowej Woli zapraszamy uczestników z obszarów zlewni rzeki San z dopływami, które podlegają Zarządom Zlewni w Stalowej Woli oraz Przemyślu 
https://stoppowodzi.pl/stalowa-wola-25-03-2021-r/

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Każdy może zgłosić uwagi i wnioski, które będą rozpatrywane sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów aPZRP!