W dniu 19.02 br. Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisała umowę o współpracy w Zlewni Sanu zawartą ze Zlewniowym Zarządem Zasobów Wodnych Rzek Bug Zachodni i San.
Partnerów naszych ze strony ukraińskiej reprezentowali Pan Andrii Kovton – Naczelnik Wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych Dorzecza Zachodniego Bugu i Sanu oraz Pani Nataliya Kruta – Zca Naczelnika Wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych Dorzecza Zachodniego Bugu i Sanu.

 

ukraina1

Podpisanie umowy przez Dyrektora RZGW w Rzeszowie - Panią Małgorzatę Wajdę.


W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa w osobie Pani Moniki Niemiec-Butryn, Dyrektora Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.
Obecnością swoją zaszczycił nas również w tak ważnym dniu przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan Wojciech Skowyrski - Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

 

ukraina 3

Uczestnicy spotkania organizowanego w trybie on-line.


Celem współpracy obydwu Zarządów jest wdrożenie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na całym obszarze zlewni rzeki San.
Realizacja postanowień podpisanego dokumentu zapewni racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i zachowanie dobrostanu rzeki transgranicznej San.
Podstawowym celem współpracy obu Zarządów będzie bieżąca wymiana doświadczeń i informacji między polskimi i ukraińskimi instytucjami zarządzającymi wodami. Jest to istotne, gdyż jedynie skoordynowane przez obie strony działania zapewnią również w najbliższej perspektywie czasowej ograniczenie skutków powodzi i suszy związanych ze zmianą klimatu.

 

ukraina2

Przedstawiciele RZGW w Rzeszowie.


Dzięki podpisaniu umowy o współpracy poprawi się komunikacja, wymiana informacji i usprawniony zostanie proces wcześniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli każdej instytucji w trybie obiegowym.