Z uwagi na utrzymujące się od dłuższego czasu niskie temperatury powietrza, na obszarze regionu wodnego Górnej-Wschodniej Wisły lokalnie na rzekach występują zjawiska lodowe.
Są one na bieżąco obserwowane i monitorowane przez pracowników terenowych Wód Polskich.

zator 1

Przepławka dla ryb na Sanie w miejscowości Ostrów.


Sytuacja jest na bieżąco raportowana do pełniącego całodobowe dyżury Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich.
W dniu dzisiejszym tj.18.02.2021 r. w miejscowości Ostrów k/Przemyśla na długości ok. 3 km w korycie Sanu obserwuje się miejscowe nagromadzenie zbitego śryżu o grubości ok 150 cm.

zator 3

Spływ śryżu w odległości ok. 3 km od przepławki

Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem spływu śryżu. W Sanie zachowany jest przepływ wody pod nagromadzonym śryżem. Brak spiętrzenia wody oraz brak negatywnego oddziaływania na tereny położone wzdłuż brzegów rzeki.

zator 2

Koryto Sanu w Przemyślu bez pokrywy lodowej.