W dniu 5 lutego 2021 pracownicy PGW WP z Nadzoru Wodnego w Rzeszowie otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu potoku Rudka w rejonie jego ujścia do rzeki Wisłok na terenie miasta Rzeszowa.

rudka 2
Ujście potoku Rudka do Wisłoka

Pracownik Nadzoru Wodnego dokonał przeglądu potoku stwierdzając, że całym korytem cieku płynie woda o ciemnym zabarwieniu bez wyczuwalnego zapachu i bez oznak zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.
Sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do rzeszowskiego MPWiKu.
MPWIK na bieżąco monitoruje sprawę oraz przekazał Wodom Polskim informację, że zostały pobrane próbki wody. W poniedziałek mają być znane wyniki tych badań.

rudka 1

Zanieczyszczona woda w potoku Rudka.

Pracownicy Wód Polskich monitorujący stan potoku poinformowali, że w sobotę - 6 lutego, woda miała juz normalną barwę i brak było śladów zanieczyszczeń.