W dniu 28 stycznia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały umowę na realizację drugiej części zadania pod nazwą "Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok". 

Wybrana została oferta firmy Transpol Lider Sp z.o.o o łącznej wartości ponad 55 mln. zł.

01
Geotuby do których pompowany jest urobek. W tle - refuler.

Ponieważ wartość oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, Wody Polskie zabezpieczyły w swoim budżecie brakujące środki finansowe. Umożliwiło to zawarcie umowy.

02

Wydobyty namuł po odcieknięciu jest sukcesywnie wywożony z terenu budowy.


Zadaniem Wykonawcy będzie wydobycie ponad 580 tys. m3 osadów z dna zbiornika. Zgodnie z pierwotnymi założeniami prace zostaną wykonane do końca września 2022 roku.

03
Specjalny taśmociąg umożliwia dokładne odwodnienie urobku.

Realizacja prac objętych przedsięwzięciem w ramach w tej części zamówienia, jak też robót będących aktualnie w trakcie realizacji, ma na celu przywrócenie utraconej ok. 0,68 mln m3 pojemności zbiornika. Dzięki temu znacząco poprawią się warunki retencjonowania wody na rzeszowskim zbiorniku.

04

Pokryta lodem czasza rzeszowskiego zbiornika.