W dniu 28 stycznia 2021 roku w godzinach popołudniowych do Centrum Operacyjnego Wód Polskich wpłynęło zawiadomienie o prawdopodobnym zanieczyszczeniu rzeki Wisłok na terenie miasta Rzeszowa. Pracownicy PGW WP z Nadzoru Wodnego w Rzeszowie udali się w teren i ustalili, że jednym z kolektorów kanalizacji burzowej do Wisłoka dostaje się substancja ropopochodna. Kolektor średnicy 1,2 metra zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki, około 0,8 km powyżej mostu im. Tadusza Mazowieckiego.

wislok 28 01 2020

Rękaw sorpcyjny zainstalowany na rowie odprowadzającym z kolektora burzowego.

Przybyła na miejsce jednosta Państwowej Straży Pożarnej ograniczyła wyciek poprzez ułożenie systemu rękawów sorpcyjnych na rowie łączącym wylot kolektora z korytem Wisłoka. Monitorujący miejsce zarzenia pracowniy Wód Polskich poinformowali, że około godziny 18-stej ilość substancji ropopochodnej znacznie się zmniejszyła. O zdarzeniu został poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Równolegle Wody Polskie podjęły działania mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.