Wisła Etap 2 i San III to kolejne zadania zakończone w tym roku przez Wody Polskie na Podkarpaciu. Realizacja tych inwestycji bezpośrednio zwiększyła zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla 20 tysięcy mieszkańców zamieszkujących na obszarze 13 tysięcy ha. Zakończenie realizacji pozwoliło jednocześnie na domknięcie ochrony przeciwpowodziowej obszaru w rejonie ujścia Sanu do Wisły. Łączna wartość obu inwestycji wyniosła blisko 120 mln zł.

 

Ukończone właśnie zadania Wisła Etap 2 i San III to dwie inwestycje, które łączą się w miejscowości Wrzawy. Zakres prac obejmował tereny gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany. Obszar oddziaływania inwestycji finalnie obejmuje dwa województwa – podkarpackie oraz świętokrzyskie. 21 grudnia 2020 roku zadania zostały uroczyście odebrane w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz lokalnych samorządowców.

 

we2 1

Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury

– Wszyscy pamiętamy dramat powodzi roku 2010 r. Dlatego oddany dzisiaj wał przeciwpowodziowy jest tak ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia jako  priorytet  inwestycje służące społecznościom lokalnym. Wody Polskie, również w czasie pandemii, sprawie realizują zadania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą. Obecnie nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Nadal  będziemy inwestować duże środki we wzmacniane wałów przeciwpowodziowych i innych inwestycji zapewniających bezpieczeństwo –  powiedział Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury.

 

we2 2

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą

–  Zjawiska powodzi i  suszy nasilają się, dlatego musimy działać sprawnie – powiedział Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Te inwestycje chronią 20 miejscowości. Już teraz pracujemy nad kolejnymi zadaniami przeciwpowodziowymi w tym regionie – dodał.

21 grudnia 2020 roku zadania zostały uroczyście odebrane w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz lokalnych samorządowców.

 

Wisła Etap 2 – bezpieczeństwo dla 20 tysięcy mieszkańców w 20 miejscowościach

Realizację zadania Wisła Etap 2 (a dokładnie: „Wisła Etap 2 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł.0,112 km, na terenie gm. Gorzyce oraz gm. Radomyśl n/Sanem, woj. Podkarpackie”) rozpoczęto niespełna 2 lata temu, w marcu 2019 rok.

Bezpieczeństwo powodziowe zostało zwiększone wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Łącznie jest to 9 750 ha i 20 miejscowości (gmina Gorzyce: Gorzyce, Wrzawy, Gołczakowice, Kawęczyn, Pasternik, Motycze Poduchowne, Motycze Szlacheckie, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Górki i Furmany; gmina Radomyśl nad Sanem: Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka Pniowska i Antoniów).

we2 3

Realizacja zadania Wisła Etap 2

San III – inwestycja zakończona w kilka miesięcy

Zadanie San III (nazwa zadania „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”) łączy się z zadaniem Wisła etap 2 w miejscowości Wrzawy. Przekazanie terenu Wykonawcy miało miejsce początkiem tego roku i już w październiku zakończono prace.

Całkowita wartość inwestycji San III to 26,2 mln zł. Realizacja zadania zapewnia zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewostronnej doliny rzeki San i 1600 osób zamieszkujących na obszarze 3000 ha.

we2 4

Zadanie San III – po zakończeniu prac w październiku 2020