Aktualizacja 21-11-2020

W dniu 21.11.2020 r pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Nadzór Wodny w Jaśle usunęli drzewo zalegające w korycie potoku Zawoja w miejscowości Wołowiec gm. Sękowa.

zawoja1

Pracownik Nadzoru Wodnego w Jaśle w trakcie prac porzadkowych.


W dniu 20 listopada 2020 r. pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Nadzór Wodny w Jaśle otrzymali zawiadomienie o istniejącym przetamowaniu koryta potoku Zawoja w Wołowcu w sąsiedztwie mostu na drodze dojazdowej do zabudowań mieszkalnych.

 

zawoja

Przetamowanie koryta potoku Zawoja w gm. Sękowa w miejscowości Wołowiec

W czasie przeprowadzonej, przez Pracowników NW Jasło, wizji w terenie ustalono, że w korycie potoku Zawoja zalega pień wierzby. W dniu wykonania przeglądu stan wody w potoku był niski, a przepływ wody był swobodny. Wywrot w korycie potoku nie stanowi zagrożenia dla mostu oraz dla budynku mieszkalnego na prawym brzegu potoku Zawoja w odległości około 100 mb od brzegu potoku.
Przedmiotowy zator w dnie potoku Zawoja zostanie usunięty przez pracowników NW Jasło w trybie pilnym.