Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Wody Polskie zakończyły już pierwsze postępowanie w ramach tzw. „małego przetargu” na kontynuację robót na rzeszowskim zbiorniku. W dniu 3 listopada została podpisana umową z firmą Transpol Lider, która będzie kontynuować prace odmuleniowe i wywiezie wydobyte do tej pory osady.

 

Obecnie trwają ostatnie formalności związane m.in. z przekazaniem placu budowy, organizacją zaplecza i opracowaniem schematu prac odmuleniowych. Już w najbliższych dniach do Rzeszowa zostanie przetransportowany sprzęt pływający i system rurociągów. Nowy wykonawca będzie odpowiadał za wywiezienie i zagospodarowanie 15 tys. m3 wydobytych dotychczas namułów, które spoczywają w geotubach na terenie deponii.

deponia

Teren deponii przy zbiorniku


Zadaniem nowego wykonawcy będzie również usunięcie trzcinowisk i wydobycie przy pomocy refulera 70 tysięcy m3 osadów z dna zalewu. Prace te zostaną zrealizowane do końca stycznia 2021 roku.
Analogicznie jak w ubiegłym roku realizacja robót będzie się odbywać z zachowaniem cykli przyrodniczych - zgodnie z decyzją o warunkach prowadzenia działań wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Okres od marca do połowy października będzie wyłączony z możliwości prowadzenia prac refulacyjnych.

Zbiornik przystopniowy na rzece Wisłok w Rzeszowie

Zbiornik przystopniowy na Wisłoku przed rozpoczęciem prac.


W związku z odstąpieniem przez Wody Polskie od umowy z poprzednim wykonawcą tego przedsięwzięcia, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił dwa postępowania przetargowe. Aktualnie procedowany jest również tzw. „duży przetarg”, który obejmuje pozostały, niezbędny do zrealizowania zakres robót, w tym Etap 2 zlokalizowany na obszarze Natura 2000, aby do końca 2022 roku uzyskać zakładany pierwotnie efekt rzeczowy.