Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przygotowało "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje".

Dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej. Powstał on na podstawie pytań zadanych przez uczestników webinariów dotyczących gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach o RLM ≥100 000, które odbyły się w dniach 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r.

Celem spotkań było przybliżenie problematyki wdrażania wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). Przedstawione zostały założenia dyrektywy ściekowej, sposób jej transpozycji w Polsce oraz najważniejsze problemy, na jakie napotyka jej wdrażanie. Zaprezentowano także informacje dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie prawidłowego i optymalnego wyznaczania, zmieniania i likwidowania aglomeracji oraz zasady optymalnego projektowania sieci kanalizacyjnych.

Materiałem uzupełniającym poradnik są dwie prezentacje - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pt. „Warunki wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w Polsce” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Perspektywy finansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w nowym rozdaniu funduszy 2021-2027” - https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje.

Źródło: MGMiŻŚ 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Prezentacja_MGMiŻŚ.pdf)Prezentacja_MGMiŻŚ.pdf 1116 kB2020-09-15 05:282020-09-15 05:28
Pobierz plik (Poradnik_dla_samorządów_wyznaczających_aglomeracje.pdf)Poradnik_dla_samorządów_wyznaczających_aglomeracje.pdf 1865 kB2020-09-15 05:272020-09-15 05:27