W dniu 4 września 2020 r. w godzinach porannych do Wód Polskich wpłynęło zawiadomienie z łańcuckiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, że jeden z wędkarzy zaobserwował śnięte ryby na Wisłoku w rejonie mostu w miejscowości Dąbrówki koło Łańcuta.

Wislok Dąbrówki

Miejsce zgłoszenia - Wisłok poniżej mostu w miejscowości Dąbrówki

Na miejsce zgłoszenia udali się pracownicy Nadzoru Wodnego w Łańcucie oraz przedstawiciele Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Podczas dokonanej wizji w miejscach wędkowania nie zaobserwowano śniętych ryb, nie mniej zachodziła obawa, że potencjalnie mogło wystąpić zanieczyszczenie rzeki przez jedną z kilku położonych wyżej oczyszczalni. W związku z powyższym pracownicy Wód Polskich dodatkowo skontrolowali około 40-sto kilometrowy odcinek Wisłoka powyżej mostu w Dąbrówkach. Dokonano m.in. sprawdzenia wylotów z oczyszczalni Łańcuckiego Zakładu Komunalnego, oraz odpływu z Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Trzebownisku.

Wislok wylot LZK

Odpływ oczyszczonych ścieków z Łańcuckiego Zakładu Komunalnego

W żadnym z tych miejsc nie zauważono jakichkolwiek śladów które mogłyby świadczyć o dokonaniu zrzutu nieoczyszczonych ścieków. Równocześnie dokonano obserwacji stanu koryta Wisłoka w kilku wybranych punktach na terenie Woli Dalszej, Dąbrówek, Białobrzegów i Trzebowniska. Na żadnym z obserwowanych odcinków w korycie rzeki nie stwierdzono występowania śniętych ryb, ani śladów zanieczyszczenia wód ściekami.