Tereny położone w zlewni rzeki Mleczki, które w czerwcu bieżącego roku zostały szczególnie dotknięta wezbraniami, została dziś po raz kolejny podtopione.
Dziś w godzinach nocnych na terenie województwa podkarpackiego wystąpiły lokalnie intensywne opady deszczu. Sytuacja taka miała miejsce między innymi na terenie gminy Jawornik Polski w zlewni rzeki Mleczki. Stacja meteorologiczna „Kańczuga” odnotowała w godzinach 02:00-07:00 sumaryczny opad w wysokości 37,1 mm. Najwyższy opad godzinowy – 16,2 mm zaobserwowano między godziną 4 a 5 nad ranem.

Mleczka kanczuga sierpien2020

Zbiornik Kańczuga przejmuje przepływ kulminacyjny
Na terenie miejscowości Hadle Szklarskie i Hadle Kańczudzkie rzeka Mleczka oraz Tarnawka w kilku miejscach wystąpiły z koryt w pasie do 30 metrów od brzegu, powodując potencjalne zagrożenie dla budynków mieszkalnych. W chwili obecnej sytuacja się stabilizuje, a woda mieści się już w korycie.

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Kańczuga po raz drugi w tym roku zdaje swój egzamin. Aktualnie przyjmuje on przepływ kulminacyjny z Mleczki - o godzinie 12:00 był wypełniony w około 10 %.

Mleczka kanczuga sierpien2020 1

Czasza zbiornika Kańczuga w dniu 25 sierpnia 2020
Intensywne opady spowodowały również podniesienie się poziomu wody w rzece Sawie na terenie gminy Łańcut. W miejscowości Albigowa utworzył się jeden zator, który zostanie rozebrany w najbliższych godzinach. W chwili obecnej trwają jeszcze prace związane z odbudową mostu na Sawie zlokalizowanego na granicy Albigowej i Handzlówki. Dzisiejsze wezbranie nie uszkodziło odbudowywanego obiektu, gdyż woda utrzymała się w korycie.

Sawa

Rzeka Sawa w m. Albigowa w rejonie mostu odbudowywanego aktualnie po czerwcowych wezbraniach.
Pracownicy Wód Polskich od godzin porannych monitorują w terenie koryta rzek i potoków na terenie Nadzorów Wodnych w Przeworsku i Łańcucie.