W ostatnich dniach na terenie administrowanym przez RZGW w Rzeszowie miało miejsce kilka incydentów związanych z zanieczyszczaniem rzek.

W piątek 21 sierpnia pracownicy Zarządu Zlewni w Przemyślu otrzymali telefoniczne zgłoszenie o zrzucie ścieków do rzeki San w centrum Przemyśla. Służby terenowe Wód Polskich udały się na miejsce zdarzenia i potwierdziły ten fakt.

San PWiK1

Wylot kanalizacji do Sanu

Do Sanu, w rejonie ulicy Wilsona i Sportowej, poprzez przelew burzowy wpływają ścieki o znamionach ścieków komunalnych. O zdarzeniu został powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nasi pracownicy ustalili, że jest to wylot z sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, której administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Przemyślu.

W związku z powyższym Zarząd Zlewni w Przemyślu zwrócił się do zarządcy sieci kanalizacyjnej o podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych i wyjaśnienie przyczyny zanieczyszczenia. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał do badań próbki ścieków, a pracownicy PWiKU podjęli działania mające na celu powstrzymanie zrzutu ścieków. Pracownicy z Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego w Przemyślu cały czas monitorują miejsce zdarzenia. Na miejscu jest również Państwowa Straż Pożarna oraz policja.

San PWiK2

Miejsce zrzutu ścieków do Sanu

O narastającym w ostatnich czasach problemie zanieczyszczania wód, w tym m.in. ściekami pochodzącymi z oczyszczalni piszemy szerzej na naszej stronie https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1061-nasz-apel-wody-to-nie-smietnik-reaguj