W dniu 19 sierpnia 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało od mieszkańca osiedla Dębnik w Łańcucie zawiadomienie o prawdopodobnym zanieczyszczeniu rzeki Mikośki na terenie miasta. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Łańcucie udali w teren i potwierdzili, że w rejonie Fabryki Wódek Polmos S.A. woda w Mikośce jest mętna i posiada nienaturalne białe zabarwienie.

Mikoska Polmos1

Wody Mikośki poniżej Polmosu o godz. 12:30 

Wody Polskie natychmiast poinformowały o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną.

Z uwagi na fakt, że zanieczyszczenie może wynikać z awarii na terenie zakładu produkcyjnego, Zarząd Zlewni w Krośnie wystąpił do właściciela łańcuckiego Polmosu o natychmiastowe przedstawienie wyjaśnień, co jest przyczyną zaistniałej sytuacji.

Jak wynika z informacji otrzymanej od kierownika wydziału produkcji, w wyniku błędu jednego z pracowników, podczas płukania kadzi, do kolektora kanalizacji deszczowej została skierowana niewielka ilość wody zawierającej mąkę, która nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Obecni na miejscu pracownicy Nadzoru Wodnego w Łańcucie potwierdzili, że około godziny 14 sytuacja ustabilizowała się – woda w Mikośce ma naturalny kolor.

Mikoska Polmos2

O godz. 14 sytuacja na Mikośce ustabilizowała się.