W dniu 17 sierpnia 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało zgłoszenie o możliwym zanieczyszczeniu rzeki Jasiołka na terenie Dukli. Pracownicy Zarządu Zlewni w Jaśle udali się natychmiast w teren. Przeprowadzona wizja lokalna pozwoliła stwierdzić, że w miejscu wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli do Jasiołki dostają się nieoczyszczone ścieki komunalne.

Dukla 1

Rzeka Jasiołka poniżej kolektora

PGW Wody Polskie poinformowało o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Straż Rybacką, Burmistrza Dukli oraz krośnieński Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

Obecni na miejscu przedstawiciele ZGKiM w Dukli oświadczyli, że przyczyną zanieczyszczenia jest najprawdopodobniej ponadnormatywny ładunek ścieków przemysłowych, jaki został dostarczony przez jeden z zakładów obsługiwanych przez oczyszczalnię.  

Dukla2

Wylot kolektora oczyszczalni ścieków w Dukli  

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle  zwrócił się do RZGW w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Pracownicy PGW WP wraz z przedstawicielami oczyszczalni monitorują sytuację w terenie.