W sobotę 8 sierpnia, w godzinach popołudniowych na kanale głównym miejskiej oczyszczalni w Biłgoraju nastąpiło podpiętrzenie ścieków sanitarnych, w wyniku którego część z nich przedostała się do rzeki Czarna Łada.

bilgoraj

Wylot ścieków z oczyszczalni

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy oczyszczalni zlokalizowali miejsce awarii i usunęli zator. Prawidłowy przepływ ścieków został przywrócony o godzinie 17.00.

Przyczyną awarii były elementy konstrukcyjne, które zablokowały swobodny przepływ ścieków.

O powyższym fakcie powiadomiono policję, Prokuratora Rejonowego, przedstawiciela Zamojskiego Związku Wędkarskiego, PSSE w Biłgoraju oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

bilgoraj1

Rzeka Czarna Łada

Pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego w Biłgoraju przeprowadzili wizję terenową. Obecnie, obieg ścieków jest już prawidłowy, wszystkie ścieki dopływające skierowane są do oczyszczalni. Obsługa obiektu całodobowo monitoruje jego stan.