W czwartek 6 sierpnia br. przedstawiciele Wód Polskich wzięli udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Głównym tematem spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Gminy Krasne, były sprawy związane z gospodarką wodną.

 

Uczestnicy Konwentu

 

Pani Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora RZGW w Rzeszowie przedstawiła zaproszonym samorządowcom informację o aktualnych działaniach Wód Polskich w obszarze ograniczania zjawiska suszy. Omówiono również inwestycje z zakresu retencji korytowej, realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych.

Jednym z tego typu zadań realizowane na terenie powiatu rzeszowskiego jest zwiększenie zdolności retencji korytowej rzeki Mrowla poprzez odbudowę jazu w miejscowości Trzciana.

 

Jaz na potoku Mrowla

 

Podczas Konwentu przedstawiono również aktualny stan prac nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Odrębna część prezentacji została poświęcona zaplanowanym na ten rok pracom konserwacyjnym i utrzymaniowym, na które, na terenie powiatu rzeszowskiego, RZGW zaplanował kwotę niemal 2 mln. zł.

Szczególne zainteresowanie obecnych na spotkaniu Wójtów i Burmistrzów budziło usuwanie skutków wezbrań, które miały miejsce w czerwcu bieżącego roku. 

Pan Dariusz Folta - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie szczegółowo poinformował samorządowców o wysokości zinwentaryzowanych szkód i aktualnym zaawansowaniu prac związanych z ich likwidacją.