W ciągu siedmiu miesięcy opracowano dokumentację projektową, która umożliwi uzyskanie decyzji administracyjnych dla inwestycji „Uszczelnienie, podwyższenie, modernizacja korpusu wału lewego rzeki San w km 9+390-27+000 na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany”. Dokumentacja została wykonana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły finansowanej ze środków Banku Światowego.

Rozbudowa 17,5 km obwałowania Sanu będzie się wiązała m.in. z przebudowę 6 śluz wałowych i 45 przejazdów oraz zjazdów a także rozwiązanie kolizji linii napowietrznych oraz podziemnych i budowę drogi serwisowej na całej długości wału.

Prezentacja rozwiązań projektowych

W ramach prac projektowych realizowanych na zlecenie Wód Polskich w technologii BIM opracowano wymagania realizacji inwestycji, utworzono wspólne środowisko wymiany danych i opracowano wstępną koncepcję wielowariantową inwestycji. Kolejną fazą były prace geodezyjno pomiarowe w trakcie których wykonano naloty lotnicze celem utworzenia numerycznego modelu terenu. W pierwszym kwartale br. zakończono prace nad projektem budowlanym i wykonawczym. 

W dniu 15 lipca br. rozwiązania projektowe zostały zaprezentowane lokalnym jednostkom administracji samorządowej: Urzędowi Miasta w Stalowej Woli oraz Urzędom gmin Gorzyce i Zaleszany.  Przyjęte parametry projektowe umożliwią w przyszłości wykonanie przez lokalne samorządy ścieżek rowerowych na koronie obwałowania. Ponadto niektóre przejazdy wałowe w rejonie uczęszczanych ciągów komunikacyjnych będą umożliwiać poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Fragment wizualizacji trasy obwałowania

Film z wizualizacją przebiegu zmodernizowanego obwałowania jest zamieszczona pod adresem https://youtu.be/6P0y1Z_noEk