W trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, która miała miejsce w dniu 7 lipca br., Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawił nieprawdziwe informacje i zarzuty pod adresem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Reagując na pomówienia, Prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca wystosował do Prezydenta Rzeszowa list otwarty, w którym przedstawił swoje stanowisko.