W dniach 6-7 czerwca w podrzeszowskiej Boguchwale odbyła się największa w regionie rolnicza impreza o nazwie Dni Pola. Dwudniowe wydarzenie, nad którym patronat objął Minister Rolnictwa, zorganizowane zostało przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

DP1

Dni Pola w Boguchwale

Gospodarka rolna nie może funkcjonować bez wody, stąd też jednym z zaproszonych na Dni Pola podmiotów było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W zorganizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie punkcie informacyjnym wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się m.in. z podejmowanymi przez Wody Polskie działaniami w zakresie ograniczani skutków suszy, a zwłaszcza realizowanym obecnie programie retencji korytowej dedykowanym terenom użytkowanym rolniczo.

DP2

Punkt informacyjny Wód Polskich

Podczas dwu dniowych spotkań wiele firm i organizacji na poletkach doświadczalnych pokazywało nowe odmiany roślin uprawnych oraz zaprezentowano nowatorskie technologie możliwe do wykorzystania w rolnictwie, w tym różne rodzaje dronów. Podczas Dni Pola można było przyjrzeć się ponad 1000 poletek, na których specjaliści uprawiają 385 odmian 16 gatunków roślin. Niestety, z uwagi na obostrzenia sanitarne w tym roku impreza w znacznej części była realizowana wirtualnie. Również lokalne i ogólnopolskie media relacjonowały przebieg tegorocznego wydarzenia w Boguchwale.

DP3

Z-ca Dyrektora RZGW w Rzeszowie przedstawia założenia programu retencji korytowej

W Dniach Pola oprócz przedstawicieli Wód Polskich wzięli udział m.in. eksperci z firm technologicznych oferujących różnej klasy drony, ciągniki czy specjaliści z portali Ongeo.Agro oraz OnGeo. Zaproszeni goście mieli również okazję odwiedzić stoiska pszczelarskie oraz punkt informacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ponad 6 godzinną relację z Dni Pola oraz konferencję z Dni Pola można obejrzeć w serwisie YouTube oraz na stronie PODR na Facebooku.