- Jesteśmy w miejscu realizacji  jednej z bardziej znaczących i oczekiwanych od dziesięcioleci spektakularnej inwestycji Wód Polskich – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty na modernizowanych wałach przeciwpowodziowych. – Mam nadzieję, że inwestycja będzie służyła przez kolejne dziesięciolecia i zabezpieczała mieszkańców, ich dorobek oraz plony przed niebezpieczeństwami, bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że mimo iż występują okresy suszy, to również przychodzą wezbrania podczas których Wisła i San niosą ogromne masy wód, wówczas niebezpieczeństwo staje się realne.

rp0

Prezydent Andrzej Duda, Wiceminister (MGMiŻŚ) Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca w miejscowości Wrzawy w gminie Gorzyce.

 

Prezydent podziękował Wodom Polskim oraz wykonawcy zadania za sprawne prowadzenie prac służących bezpieczeństwu mieszkańców Polski. – Jeżeli chcecie zobaczyć, jak szybko i solidnie są prowadzone prace, to spytajcie mieszkańców  podsumował Prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie odbyło się w dniu 6 czerwca w miejscowości Wrzawy gmina Gorzyce, gdzie aktualnie trwają roboty na zadaniu San III o wartości 25 mln zł, polegającym na rozbudowie lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki San.

rp4

Trwa rozbudowa prawego wału Sanu

Prezydentowi towarzyszyła Pani Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Pan Przemysław Daca prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Rafał Weber Minister Infrastruktury, Pan Krzysztof Sobolewski Poseł na Sejm RP, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele RZGW w Rzeszowie i Krakowie.

Wiceminister Anna Moskwa zwróciła uwagę, że ta inwestycja to modelowy przykład współpracy Wód Polskich z podmiotami administracji  samorządowej.

Prezes Przemysław Daca podkreślił, że dopiero z chwilą powstania Wód Polskich stało się możliwym pozyskanie środków finansowych, które pozwalają na realizację kompleksowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.  Od 2018 roku RZGW w Rzeszowie w województwie podkarpackim jedynie na terenie powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego zakończył, realizuje i przygotowuje 7 projektów o łącznej wartości ponad 330 mln zł, w ramach których zostanie zmodernizowanych ponad 70 km obwałowań Wisły, Sanu Łęgu i Trześniówki.

Równolegle, również krakowski RZGW na terenie województwa świętokrzyskiego realizuje projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza polegający na rozbudowie około 30 km obwałowań Wisły i Koprzywianki  oraz budowie i modernizacji 4 przepompowni o łącznej wartości niemal 200 mln zł.

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda przedstawiła Prezydentowi zakres zadania inwestycyjnego San III, które jest jednym z elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i Budżetu Państwa.

rp2

Prezes PGW WP Przemysław Daca, Wiceminister MGMiŻŚ Anna Moskwa i Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda

Siedem zadań realizowanych i przygotowywanych  przez Wody Polskie na terenie powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa powodziowego dla terenów o powierzchni 32 tysiące ha zamieszkałych przez ponad 50 tysięcy osób.