Klęska powodzi która dotknęła województwo podkarpackie w maju i czerwcu 2010 r. miała charakter ponadregionalny. Występujące zjawiska powodziowe w radykalny sposób zmieniły życie znacznej części mieszkańców i miały poważne i trwałe skutki dla warunków życia i stabilizacji gospodarczej regionu. Suma strat na terenie województwa podkarpackiego przekroczyła wówczas 1,2 miliarda złotych.

Gorzyce 2010

Teren gminy Gorzyce – 2010 rok.

Pierwsza faza powodzi miała miejsce w dniach 17-27 maja, gdy w wyniku długotrwałych opadów przepływy kulminacyjne na Wiśle, Wisłoce i Wisłoku znacznie przekroczyły stany alarmowe. Następstwem niespotykanego przepływu fali kulminacyjnej oraz wydłużonego okresu jej trwania, było między innymi przerwanie prawego wału Wisły dzielnicy Sandomierza - Koćmierzowie na terenie województwa świętokrzyskiego. Wody Wisły wdarły się na teren prawobrzeżnego Sandomierza oraz do Tarnobrzeskich osiedli: Wielowieś i Sobów. Następnie doszło do przelania się wody przez oba obwałowania Trześniówki i lewy wał Łęgu. Przerwaniu uległy również obwałowania Nowego Brnia i Wisłoki na terenie powiatu mieleckiego, a przepompownia w Szafranowie na Starym Brniu uległa zalaniu.

Wisla wał 2010

Wyrwa w prawym wale Wisły – 2010 r.

Drugi przepływ kulminacyjny nastąpił w dniach 02-12 czerwca i spowodował m.in. uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych Ropy i Jasiołki na terenie powiatu jasielskiego oraz Wisłoki i Wielopolki na terenie powiatu dębickiego. Na północy województwa powtórnie zostały zalane miejscowości: Zalesie Gorzyckie, Trześń, Furmany, Wielowieś, Sokolniki, Sobów.

W walce z żywiołem od 16 maja do 17 czerwca brało udział ponad 28 tysięcy ratowników z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP. Na wniosek Wojewody Podkarpackiego zadysponowano pododdziały Sił Zbrojnych wraz ze sprzętem - 884 żołnierzy i 130 jednostek sprzętu pływającego. Zabezpieczeniem zalanych terenów, pilotowaniem kolumn, zabezpieczeniem objazdów na uszkodzonych drogach zajmowało się niemal 6,5 tysiąca policjantów. W akcję włączyli się również funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz około 15 tysięcy ochotników z lokalnych społeczności.
Do tymczasowego zabezpieczenia wałów i budowy prowizorycznych barier wykorzystano wówczas 3,5 miliona worków z piaskiem.

Dębica 2010

Dębica zalana wodami Wisłoki – 2010 r.

Należy zaznaczyć, że w 2010 roku nie było jednej instytucji kompleksowo zarządzającej gospodarką wodną, a kompetencje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej były podzielone między wiele podmiotów. Od 2018 roku Wody Polskie oprócz zmodernizowanych i wybudowanych obwałowań Wisłoki i Ropy w rejonie Dębicy i Jasła intensywnie realizują proces modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej na północy województwa podkarpackiego.Na terenie powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego na przestrzeni ostatnich dwóch lat już zakończono bądź kontynuuje się realizację czterech przedsięwzięć:W 2018 roku zakończono prace na zadaniu Wisła etap 1 a w ubiegłym roku dokonano odbioru przedsięwzięcia Trześniówka V. Z kolei na koniec bieżącego roku zostaną odebrane zadania Wisła etap 2 oraz San III. 

Wisła 2 prace

Prace na zadaniu Wisła etap 2 – kwiecień 2020 r.

Łączna wartość robót na powyższych 4 przedsięwzięciach to 140 mln zł. Ich realizacja zapewni zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej na obszarach o łącznej powierzchni 17,5 tys. ha zamieszkałych przez ponad 28,5 tys. osób. Efektem rzeczowym będzie rozbudowa i zabezpieczenie przed filtracją 35 km obwałowań Wisły, Trześniówki i Sanu.Równocześnie na terenie powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego przygotowywane są do realizacji trzy kolejne projekty: Trześniówka VII, Łęg IV i San Stalowa Wola. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi 192 mln zł. Pozwolą one na zmodernizowanie kolejnych 36 km obwałowań Sanu Trześniówki i Łęgu.

Prace na zadaniu San III

prace na zadaniu San III