Wody Polskie ze szczególną uwagą monitorują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków administrowanej przez Zakład Usług Komunalnych w Krasnem. W ubiegłym tygodniu pracownicy Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami z RZGW w Rzeszowie przeprowadzili wizję terenową  podczas której stwierdzili że z terenu oczyszczalni odprowadzane są kolektorem ścieki o rdzawym kolorze, zawierające duże ilości zawiesiny, co powoduje zabarwienie wody w korycie Starego Wisłoka. Sytuacja ta może być powodowana nadmierną zawartością osadu czynnego w odprowadzanych ściekach, w związku z czym o sprawie została powiadomiona Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która wykona badania odprowadzanych ścieków.

krasne 1

Odpływ ścieków z oczyszczalni w Krasnem do Starego Wisłoka.

Równolegle Zarząd Zlewni w Krośnie rozpoczął przegląd pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Do złego stanu wody w korycie Starego Wisłoka przyczynia się dodatkowo panująca susza i długotrwały brak opadów  atmosferycznych, które zwiększają stężenie odprowadzanych ścieków.

Jak wynika z informacji Urzędu Gminy Krasne, aktualnie przygotowywana jest rozbudowa obiektu, która ma na celu zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków. Ponadto w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, większa ilość mieszkańców gminy przebywa obecnie w domach, co przekłada się na zwiększone ilości dostarczanych ścieków. W dniu 4 maja pracownicy Nadzoru Wodnego w Łańcucie podczas kolejnej wizji w terenie potwierdzili, że jakość wody w korycie Starego Wisłoka uległa pewnej poprawie w stosunku do ubiegłego tygodnia. Może to mieć związek z opadami, jakie miały miejsce podczas majowego weekendu.

 krasne 2

Odpływ z oczyszczalni do Starego Wisłoka w dniu 04-05-2020

W najbliższym czasie z inicjatywy Wód Polskich odbędzie się odbędzie się spotkanie (w formie wideokonferencji) z przedstawicielami Gminy Krasne i kierownictwem Zakład Usług Komunalnych, której celem będzie wdrożenie rozwiązań, które w płynął na poprawę jakości odprowadzanych ścieków a tym samym poprawią stan wody w Starym Wisłoku.  

Taki model postępowania sprawdził się już w przypadku oczyszczalni ścieków w Brzozowie, o którym szerzej pisaliśmy tutaj: http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/630-trwa-kolejny-etap-prac-naprawczych-na-oczyszczalni-borkowka