W nocy z 2 na 3 maja kierownictwo oczyszczalni ścieków w Lesku powiadomiło Centrum Operacyjne Wód Polskich, że około północy nastąpiła awaria sitopiaskownika, co doprowadziło do wyłączenia urządzeń i blokadę dopływu ścieków, które zaczęły gromadzić się w komorze dopływowej. 

Około godziny 6 nad ranem, po przepełnieniu komór, surowe ścieki ze studzienki położonej powyżej oczyszczalni zaczęły dostawać się bezpośrednio do Sanu.

O awarii natychmiast zostało powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska.

lesko1

Awaryjny zrzut ścieków do Sanu

Ocenia się, że w wyniku zdarzenia do Sanu przedostało się ok 200 -250 m3 ścieków surowych. W związku z tym faktem zostały powiadomione przedsiębiorstwa obsługujące ujęcia wody z Sanu zlokalizowane poniżej Leska. Obecny na miejscu pracownik Nadzoru Wodnego w Ustrzykach Dolnych poinformował, że około godziny 8 nad ranem  udało się przywrócić funkcjonalność całego procesu technologicznego. Wszystkie dopływające ścieki są już na bieżąco oczyszczane a administratorzy obiektu przygotowali urządzenia do przepompowania ścieków w przypadku wystąpienia ponownej awarii.

Lesko 2

Studzienka powyżej oczyszczalni z której wydostały się surowe ścieki

Awaria leskiej oczyszczalni to już drugi incydent jaki miał miejsce na terenie RZGW w Rzeszowie  w trakcie trzech dni majowego weekendu. W ubiegły piątek pracownicy Wód Polskich brali dział w wieczornej interwencji związanej z zanieczyszczeniem Sanu rudą żelaza. Relację zamieściliśmy na: http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/659-zanieczyszczenie-sanu-w-chalupkach-medyckich