W piątek, pierwszego maja we wczesnych godzinach wieczornych Centrum Operacyjne Wód Polskich w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostało telefonicznie powiadomione przez mieszkańca Chałupek Medyckich k/Przemyśla o zanieczyszczeniu Sanu nieznaną substancją pochodzącą z małego cieku zasilającego tą rzekę. Sytuacja została oceniona jako poważna, gdyż ze zgłoszenia wynikało, że w powietrzu wyczuwalny jest zapach chemikaliów, natomiast zanieczyszczony ciek prowadzi wody z terenu lokalnej stacji przeładunkowej PKP.

 

AW LOK

Orientacyjna lokalizacja zdarzenia

W ciągu kilkudziesięciu minut pracownicy PGW WP z Zarządu Zlewni w Przemyślu dotarli na miejsce zdarzenia. Równocześnie o zdarzeniu zostało powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, WIOŚ, oraz lokalna jednostka straży pożarnej.

W tej chwili trwają działania w terenie. Pracownicy Wód Polskich z ZZ Przemyśl potwierdzają zanieczyszczenie nieznaną czerwono-rdzawą substancją części nurtu przy prawym brzegu Sanu.

AW 1

Substancja dostaje się do Sanu poprzez mały prawostronny dopływ.

AW2

Koryto Sanu poniżej rowu.


Wkrótce poinformujemy o dokonanych ustaleniach i podjętych działaniach zabezpieczających..


 

 Aktualizacja godz. 22:15

Sytuacja na dopływie Sanu w miejscowości Chałupki Medyckie została opanowana. Jednostki straży pożarnej ustawiły już zapory, które zablokowały dopływającą do Sanu zanieczyszczoną wodę. Wstępnie udało się ustalić, że przyczyną zabarwienia była ruda żelaza, którą dzisiejsze opady deszczu spłukały z terenu stacji przeładunkowej PKP. W najbliższm czasie pobrane próbki wody zostaną przebadane w laboratorium WIOŚ.

 

AW3