W centralnej części rzeszowskiego zalewu około 120 metrów powyżej stopnia wodnego została zakotwiczona barka lęgowa, wykonana w ramach realizowanych na zlecenie Wód Polskich prac odmuleniowych zbiornika. Pływająca konstrukcja, nazywana potocznie również „Barką Noego” jest już w pełni urządzona.

 

DSC 3813


Barka zakotwiczona na zbiorniku rzeszowskim

Platformę o powierzchni ponad 100 m2 wypełnia żwir i piasek, na którym ułożono gałęzie, karpinę oraz ceramiczne rurki. Aby zabezpieczyć pisklęta przed przypadkowym wpadnięciem do wody, a jednocześnie uniemożliwić gryzoniom wejście na pokład, burty barki zostały ogrodzone siatką.
Prace związane z konstrukcją i urządzaniem barki były od początku realizowane pod ścisłym nadzorem doświadczonych przyrodników, którzy obecnie przejęli opiekę nad monitorowaniem konstrukcji.

 

IMG 20200401 083509


Fotografia z etapu urządzania barki

Zgodnie z wymogami środowiskowymi wstęp na platformę, oprócz pracowników Wód Polskich, będzie miał jedynie nadzór przyrodniczy, aby uzupełnić żwir i gałęzie, dokonać przeglądu i zrealizować niezbędne prace konserwacyjne. W tym celu na barce i na wodzie umieszczono odpowiednie tablice informujące o zakazie wstępu. Aby zapobiec płoszeniu ptaków żółte boje sygnalizacyjne rozmieszczone wokół barki wyznaczają strefę buforową w której obowiązuje zakaz pływania.
W tej chwili oczekujemy na zasiedlenie barki i jak ocenia nadzór przyrodniczy szanse na to są duże. Już kilka dni po zakotwiczeniu barki kilka par rybitw rzecznych zaczęło oceniać możliwości zasiedlenia platformy. Gatunek ten jest w trakcie przelotu wiosennego, jednak obserwowano również godowe karmienie samicy przez samca, co może oznaczać, że na barce wkrótce pojawią się gniazda tych ptaków.

 

ptak

Rybitwa ocenia możliwość zasiedlenia barki

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanych w poprzednich latach na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zaobserwowano kilka rybitw, które jedynie żerowały w rejonie zbiornika, natomiast ich stanowiska lęgowe znajdowały się najprawdopodobniej kilkadziesiąt kilometrów poniżej Rzeszowa.
Stały monitoring przyrodniczy zapewnia zainstalowany na stopniu wodnym system wizyjny on-line.

UWAGA!!! Już wkrótce zapewnimy wszystkim miłośnikom przyrody możliwość bieżącego podglądu pokładu barki poprzez transmisję obrazu na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału YouTube Wód Polskich oraz naszej strony internetowej.