W związku z panującym w całym kraju stanem epidemii, konsekwencje wynikające z nieodpowiedzialnego zanieczyszczania rzek mogą być znacznie większe.

Zapewnienie bezpiecznego spływu wód przez odpowiednie utrzymanie koryt rzeki i potoków jest jednym z kluczowych zadań Wód Polskich.

Niestety, podczas usuwania zatorów i pni drzew blokujących przepływ, nasi pracownicy muszą mierzyć się dodatkowo z problemem śmieci wyrzucanych przez nieodpowiedzialne osoby wprost do wody. Zgodnie z zapisami ustaw o samorządzie gminnym, oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiotem odpowiedzialnym za całokształt spraw związanych gospodarowaniem odpadami jest samorząd gminny. Niestetyw pewnych sytuacjach to jednak pracownicy Wód Polskich są zmuszeni rozwiązać „śmieciowy problem”. 

Śmieci zgromadzone w korycie Strugu w Rzeszowie

Przykładem  jest rzeka Strug, która wpada do Wisłoka w rejonie rzeszowskiego zalewu. W ubiegłym tygodniu do Nadzoru Wodnego w Rzeszowie wpłynęła informacja o powalonym przez wiatr pniu drzewa, który stworzył zator w korycie rzeki w rejonie ogródków działkowych powyżej mostu na ulicy Kwiatkowskiego.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że zaledwie w ciągu kilku godzin na kłodzie osadziła się  ogromna ilość wszelkiego rodzaju śmieci, które spłynęły z nurtem z górnych partii Strugu. Aby usunąć powalony konar pracownicy Wód Polskich musieli najpierw posprzątać przyniesione przez nurt rzeki odpady, aby nie spłynęły do Zalewu Rzeszowskiego.

 

Koryto  rzeki po oczyszczeniu przez pracowników NW Rzeszów.

Tylko w tym miejscu pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego  w Rzeszowie zebrali łącznie ponad 3 m3 zanieczyszczeń, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do utylizacji.

Zebrane odpady oczekują na utylizację

 

Wody Polskie organizują i włączają się w liczne akcje i działania edukacyjne #WodyToNieSmietnik, #SzanujWode, mające na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważne i istotne jest utrzymanie dobrego stanu wód.

Tylko w ubiegłym roku, w związku z obchodami Światowego Dnia Wody, we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi pracownicy RZGW w Rzeszowie przeprowadzili m.in. akcje sprzątania koryt Wisłoka, Młynówki, Wielopolki oraz brzegów zbiornika Klimkówka

Pamiętajmy o tym, że zaśmiecanie dolin rzecznych i innych terenów wpływa niekorzystnie zarówno na stan środowiska, ale również pośrednio na nasze zdrowie. W odpadach mogą znajdować się szkodliwe substancje, a nawet metale ciężkie. Do tego rozkładające się plastikowe odpady to źródło mikroplastiku, który ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, a wyrzucane przedmioty mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla małych i średnich zwierząt. Zdecydowanie przyjemniej i zdrowiej spacerować po podkarpackich dolinach rzek w otoczeniu przyrody, a nie gór śmieci.

W 2019 roku realizowaliśmy liczne akcje sprzątania rzek.