Brzozowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w reakcji na ubiegłoroczną interwencję Wód Polskich, sukcesywnie realizuje kolejne etapy działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnej awarii, która mogłaby zanieczyścić rzekę Stobnicę. O dotychczasowej sytuacji na bieżąco informowaliśmy opinię publiczną na naszych stronach internetowych http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/591-wody-polskie-pomagaja-rozwiazac-problem-brzozowskiej-oczyszczalni-sciekow oraz http://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/598-oczyszczalnia-sciekow-w-brzozowie-realizuje-dzialania-poprawiajace-sprawnosc-obiektu

Na początku bieżącego roku administratorzy oczyszczalni ścieków w Brzozowie zamontowali w mniejszym z reaktorów biologicznych V-800 system dyfuzorów, który sprawił, że sprawność natlenienia osadu zwiększyła się ponad pięciokrotnie.

Po czasie niezbędnym do odtworzenia się osadu i ponownym uruchomieniu reaktora  możliwe było rozpoczęcie podobnej operacji na głównym reaktorze biologicznym V-1000.

Wnętrze reaktora biologicznego V-1000

 

W dniu 10 lutego rozpoczęto przepompowywanie warstwy nadosadowej ścieków na funkcjonujący już reaktor V-800. Prace są prowadzone po 12 godzin dziennie w dość trudnych warunkach. Zasadnicza część osadu musiała być wydobywana ręcznie a następnie została przetransportowana na specjalną prasę, która pozwoliła na ich odwodnienie.

Na początku marca przy pomocy ciężkiego wozu asenizacyjnego oczyszczono dolne partie reaktora z pozostałości osadu.

 

Wypompowywanie osadu przy pomocy wozu asenizacyjnego

 

Obecnie trwają już prace związane z montażem układu napowietrzania. W rektorze V-1000 zostanie zainstalowany system około 280 dyfuzorów, które znacznie usprawnią proces aeracji oczyszczanych ścieków. Z uwagi na fakt, że do czasu ponownego uruchomienia reaktora V-1000 całe obciążenie zostało przekierowane na mniejszy reaktor, pracownicy oczyszczalni na bieżąco monitorują podstawowe parametry przetwarzanego osadu. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe precyzyjne określenie ostatecznej daty uzyskania przez oczyszczalnię pełnej funkcjonalności m.in. z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, która znacznie utrudnia prowadzenie prac naprawczych na obiekcie.

 

Zespół aeratorów zainstalowanych w mniejszym reaktorze