Zgodnie z decyzją o warunkach prowadzenia działań w miesiącu lutym został zakończony pierwszy cykl prac odmuleniowych na rzeszowskim zalewie. Wykonawca robót przystąpił natomiast do montażu barki lęgowej dla ptaków.

Połączone pontony tworzą bazę barki

Na etapie przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji przeprowadzono m.in. dokładną inwentaryzację przyrodniczą, w trakcie której ornitolodzy zaobserwowali w rejonie stopnia wodnego przeloty dwóch pary rybitwy rzecznej. W wyniku zainicjowanych przez Wody Polskie spotkań z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych ustalono, że warto stworzyć dogodne warunki lęgowe dla tych ptaków – stąd inicjatywa urządzenia barki lęgowej.  

Jest to pływająca konstrukcja na bazie połączonych ze sobą pontonów o powierzchni około 120 m2. Dolną warstwę tworzyć będzie specjalna mata, której zadaniem będzie odprowadzanie nadmiaru wód.

Siatkowe wygrodzenie wzdłuż burt barki

Konstrukcja zostanie następnie wypełniona żwirem i piaskiem, na których ułożone zostaną  gałęzie, karpina oraz ceramiczne rurki, które będą stanowić schronienie dla ptaków. Boki barki zostały zabezpieczone siatką, która zapobiegnie przedostawaniu się na konstrukcję gryzoni, a dodatkowo zabezpieczy pisklęta przed wpadnięciem do wody. Barka zostanie zakotwiczona w środkowej części zbiornika około 100 metrów powyżej stopnia wodnego i zaopatrzona w monitoring.

Barka lęgowa to nie jedyne działania minimalizujące wykonane realizowane przez Wody Polskie na rzeszowskim zbiorniku. Wzdłuż ścieżki rowerowej równolegle do deponii, zgodnie ze wskazaniami ornitologa z nadzoru przyrodniczego zostały wywieszone budki dla ptaków, w tym m.in. dla pleszki i kopciuszka.

W ubiegłym roku przed przystąpieniem do prac refulacyjnych usunięto za pomocą watermastera część roślinności pływającej. Aby stworzyć miejsca schronienia i warunki lęgowania dla ptactwa wodno-błotnego np. trzcinnika, wzdłuż prawego i lewego brzegu zbiornika pozostawiono pasy ochronne trzcinowisk o szerokości ok. 10 metrów.

Pozostawione trzcinowiska stanowią tzw. pas buforowy

Również wokół terenu deponii na długości ok. 700 metrów zostały już ustawione specjalne płotki herpetologiczne, które zapobiegają dostawaniu się płazów i gadów na plac manewrowy, gdzie mogłyby zostać rozjeżdżone przez sprzęt mechaniczny. Zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego w najbliższym czasie między zbiornikiem a deponią zostaną zainstalowane kolejne wygrodzenia herpetologiczne na długości ok. 400 m.

Teren deponii otoczony płotkami herpetologicznymi