W piątek 6 marca 2020 roku Dyrektor RZGW w Rzeszowie wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Uczestnikami spotkania byli również parlamentarzyści RP, Wojewoda Podkarpacki, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i lokalnych samorządów.

W ubiegłym roku pracownicy Wód Polskich wspólnie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzili cykl szkoleń dedykowanych rolnikom z terenu województwa podkarpackiego. W ubiegłym roku został uruchomiony nowy program finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty związane z małą retencją na potrzeby gospodarstw rolnych. W ramach projektu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych i systemów nawodnieniowych. W związku z tym podczas spotkań dużym zainteresowaniem cieszyła się szczególnie tematyka dotycząca wydawania pozwoleń i zgód wodnoprawnych związanych z poborem wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas szkoleń pracownicy Wód Polskich informowali zainteresowanych rolników m.in. o zakresie działania i kompetencjach Wód Polskich, trwających obecnie pracach nad projektem Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy i o możliwościach powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych.

Dyrektor RZGW w Rzeszowie zapowiedziała kontynuację współpracy z PODR poprzez merytoryczne wspieranie jednostek samorządowych oraz indywidualnych rolników szczególnie w obszarze walki ze zjawiskiem suszy.