Równolegle z trwającą obecnie rozbudową obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu w ramach zadania „Wisła etap 2” realizowane jest wiele działań prośrodowiskowych. Jednym z nich jest zapewnienie miejsc siedliskowania dla ornitofauny oraz chiropterofauny.

Nowa budka dla ptaków

W miesiącu lutym pod kontrolą nadzoru przyrodniczego wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego na terenie gmin Gorzyce, Radomyśl n/Sanem i Dwikozy zamontowano 280 skrzynek lęgowych dla ptaków, w tym m.in. wróbla, sikorek, sów, traczy, dudków, kowalików oraz pustułek. Ponadto zainstalowanych zostało 50 budek dla nietoperzy. Zgodnie z decyzją środowiskową przez najbliższe 10 lat budki i skrzynki będą czyszczone i konserwowane. Prowadzony będzie również monitoring zasiedleń – aby ułatwić te działania każda budka posiada zapis lokalizacyjny w systemie GPS.

Wieszanie budek dla ptaków

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej wykazano że w rejonie realizacji przedsięwzięcia występuje również gąsiorek. Jest to mały drapieżny ptak żywiący się owadami i mniejszymi kręgowcami, który zakłada gniazda w ciernistych krzewach. Z uwagi na ten fakt za terenie zawala wytypowano 25 miejsc w których usytuowano tyczki i nasadzono krzewy dzikiej róży i głogu. Tyczki będą służyły gąsiorkom jako miejsce czatownia, natomiast zakrzewienia będą stanowić miejsce lęgowania.

Tyczka – miejsce czatowania gąsiorka