Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wzięła udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego. Organizatorem spotkania był Starosta Powiatu Przeworskiego oraz Wójta Gminy Przeworsk. Jednym z tematów posiedzenia, które miało miejsce w dniu 18 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Przeworsk była gospodarka wodna oraz aktualna sytuacja hydrologiczna na obszarze powiatu.

przeworsk1

Wystąpienie Dyrektor RZGW w Rzeszowie (fot. SP Przeworsk)

 

Powiat przeworski usytuowany jest na terenie trzech Zarządów Zlewni: Przemyśl, Stalowa Wola i Krosno, oraz siedmiu Nadzorów Wodnych: Przeworsk, Dynów, Łańcut, Jarosław, Lubaczów, Biłgoraj i Leżajsk.
Dyrektor Wajda podczas swojego wystąpienia przedstawiła przybyłym na spotkanie samorządowcom, oraz przedstawicielom służb mundurowych zakres działania oraz główne kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po omówieniu aktualnej sytuacji hydrologicznej na głównych rzekach powiatu, tj. Sanie, Wisłoku i Mleczce, przekazała szczegółowe informacje na temat zakresu prac utrzymaniowych, jakie Wody Polskie zrealizowały w roku ubiegłym, oraz plany w zakresie konserwacji urządzeń wodnych w roku bieżącym.

przeworsk2

Konwent z udziałem m.in. samorządowców i przedstawicieli służb mundurowych (fot. SP Przeworsk)

 

Ponadto omówiono pozostałe, interesujące samorządowców kwestie związane z ilością wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przyjętych zgłoszeń wodnoprawnych, oraz wydanych decyzji taryfowych. W trakcie prezentacji Dyrektor RZGW w Rzeszowie zaznaczyła, że administrowany przez Wody Polskie suchy zbiorniki przeciwpowodziowym „Kańczuga” na Mleczce Kańczudzkiej zdał egzamin podczas ubiegłorocznych wezbrań majowych. Czasza zbiornika została wówczas wypełniona na powierzchni ok. 13 ha, co pozwoliło przechwycić i zmagazynować około 100 tys. m3 wody.

 

przeworsk3

Maj 2019 – częściowo wypełniona czasza zbiornika Kańczuga

Przełożyło się to na obniżenie do bezpiecznego poziomu wody w dolnym biegu Mleczki i zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenie Przeworska oraz kilku mniejszych miejscowości powiatu.