Na zaproszenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pracownicy Wód Polskich wzięli udział w cyklu konferencji realizowanych w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000 (…)”. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt stanowi kampanię edukacji ekologicznej i obejmuje obszary m.in. Sanu, Wisłoki z dopływami oraz Jasiołki.
Od 28 do 30 stycznia odbyły się trzy spotkania zorganizowane w Przemyślu, Jaśle oraz Jedliczu. Oprócz pracowników RZGW w Rzeszowie oraz właściwych terenowo Zarządów Zlewni w konferencjach wzięli udział również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Lasów Państwowych, ośrodków akademickich, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz samorządowcy z powiatów i gmin zlokalizowanych nad Sanem Wisłoką i Jasiołką.

 

spotkanie Jedlicze Konferencja w miejscowości Jedlicze nt. rzeki Jasiołki

 

Spotkania stały się okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat jak pogodzić ochronę przyrody dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszy.
Zaproszeni goście dowiedzieli się jakie korzyści dla lokalnej społeczności mogą wynikać z przyrodniczych walorów rzek karpackich. W przypadku województwa podkarpackiego obszarem NATURA 2000 objęte jest aż 25% powierzchni całego województwa. Stanowi to znaczny potencjał dla tego regionu, ale jednocześnie może być utrudnieniem w realizacji niektórych przedsięwzięć – zwłaszcza inwestycji związanych z budową infrastruktury.
Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprezentowali wyniki badań, z których wynika że jedną z głównych przyczyn występujących obecnie zjawisk powodziowych oraz suszy był masowy pobór żwiru z koryt rzecznych jaki miał miejsce w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Wydobywane ma masową skalę rumosz powodował zaburzenie reżimu hydraulicznego i powstanie efekt tzw. „głodnej wody”, w wyniku którego rzeka starała się odzyskać zabrany materiał poprzez erozję boczną a następnie denną. Konsekwencją tego stało się obniżenie poziomu dna niektórych rzek nawet o kilka metrów, które jednocześnie spowodowało spadek zwierciadła wód gruntowych w całej dolinie.
Organizatorzy spotkania zaprezentowali również wykonane w ramach projektu tzw. „ścieżki wirtualne” oraz multimedialne diaporamy obrazujące walory przyrodnicze dolin Sanu, Wisłoki i Jasiołki.

 

wystawa prac

Wystawa prac laureatów konkursu plastycznego

Konferencje były okazją do zaprezentowania ekspozycji prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu plastycznego „Chroń rzeki karpackie!”.