Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wziął udział w rozpoczęciu robót na zadaniu „„San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” które odbyło się w dniu 20 stycznia w miejscowości Wrzawy.

„Jedynie w ciągu dwóch ostatnich lat na terenie powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego Wody Polskie zakończyły już bądź realizują cztery kolejne zadania przeciwpowodziowe. W 2018 roku zakończono prace na zadaniu Wisła etap 1, a w ubiegłym roku dokonano odbioru przedsięwzięcia Trześniówka V. W marcu ubiegłego roku brałem udział w rozpoczęciu prac na zadaniu Wisła etap 2, natomiast dziś dokonamy symbolicznego wbicia łopaty na zadaniu San III” - zaznaczył Prezes PGW WP. 

Przemysław Daca – Prezes PGW WP

Łączna wartość robót na tych czterech przedsięwzięciach to 140 mln zł. Celem ich realizacji jest zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej na obszarach o łącznej powierzchni 17,5 tys. ha zamieszkałych przez  ponad 28,5 tys. osób. Efektem rzeczowym będzie rozbudowa i zabezpieczenie przed filtracją 35 km obwałowań Wisły, Trześniówki i Sanu.

Roboty budowlane na zadaniu San III, których zakończenie nastąpi w ciągu 12 miesięcy realizowane będzie przez firmę Transpol Lider Sp. z o.o. spółka komandytowa z Łojewa.

Zadanie o wartości ponad 25 mln zł finansowane jest ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

W symbolicznym „wbiciu łopaty” oprócz Prezesa Przemysława Dacy wzięli również udział Parlamentarzyści RP, Poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, oraz posłowie na Sejm RP: Fryderyk Kapinos i Jerzy Paul. Towarzyszyli im również przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów: Starostowie Powiatów Tarnobrzeskiego i Stalowowolskiego oraz Gminy Gorzyce.

 

Symboliczne wbicie łopaty

W trakcie swoich wystąpień eurodeputowany Bogdan Rzońca oraz poseł Rafał Weber podkreślili dotychczasowe zaangażowanie Wód Polskich w konsekwentne podnoszenie bezpieczeństwa powodziowego szczególnie na terenie powiatów położonych wzdłuż Wisły i Sanu. Wyrazili nadzieję, że te działania zapobiegną powtórzeniu się katastrofy powodzi jaka miała miejsce w 2010 roku.

W dalszej części spotkania zaproszeni Goście udali się do Stalowej Woli, gdzie miała miejsce konferencja w trakcie której przedstawiciele RZGW w Rzeszowie zaprezentowali szczegółowo zakres i harmonogram rozpoczynanej inwestycji.         

Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie zaznaczyła, że Wody Polskie równolegle przygotowują do realizacji na terenie powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego kolejne inwestycje: Dla zadań „Trześniówka VII” oraz Łęg IV” RZGW w Rzeszowie uzyskał już komplet decyzji administracyjnych z pozwoleniem na budowę włącznie. Ich szacunkowa wartość to 106 mln zł. Dla zadania Trześniówka VII podpisano już umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego a w najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację robót. W ostatnich dniach pojawiła się szansa na sfinansowanie projektu Łęg IV ze środków Banku Światowego.

Właśnie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły  trwają już prace projektowe na zadaniu San Stalowa Wola, obejmującym rozbudowę 18 km lewego wału Sanu. Szacunkowa wartość tego projektu to ok. 86 mln zł.

 

Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie

W związku z rozpoczęciem zadania San III, Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm RP, oraz Pani Ewa Leniart Wojewoda podkarpacki wystosowali pod adresem Wód Polskich okolicznościowe listy gratulacyjne: