Oprócz trwających prac odmuleniowych na rzeszowskim zalewie, Wody Polskie w ubiegłym roku wykonały również szereg prac remontowych i modernizacyjnym na stopniu piętrzącym wody Wisłoka.

Stopień wodny na rzece Wisłok w Rzeszowie

Aby poprawić funkcjonalność techniczną obiektu, wymieniono specjalistyczne uszczelnienia, oraz wykonano zabezpieczenia antykorozyjne zasuw i klap na dwóch przęsłach stopnia. Prace modernizacyjne poprzedzono kompleksowym czyszczeniem elementów  poprzez piaskowanie klasyczne i hydrodynamiczne powierzchni, które niewątpliwie poprawiło estetykę tej budowli, wzniesionej w 1974 roku.

Taras stopnia zabezpieczony wylewką żywiczną

Powierzchnia tarasu wokół budynku sterowni została zabezpieczona trzema warstwami wylewki żywicznej, a w wieżach sterowniczych zamontowano siedem par nowych drzwi.

Dotychczasowy mocno wyeksploatowany agregat prądotwórczy został wymieniony na nowoczesny agregat z funkcją samoczynnego załączania rezerwy.

Agregat prądotwórczy

Łączny koszt powyższych robót konserwacyjnych wyniósł 756,7 tys. zł.