Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 31 grudnia 2019 r. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych na kolejnym zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
Przedsięwzięcie pn. „San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” o wartości ponad 25 mln zł. zrealizuje firma Transpol Lider Sp. z o.o. spółka komandytowa z Łojewa. Zadanie to, terytorialnie i technicznie łączy się z realizowanym od marca 2019 roku przez Wody Polskie projektem Wisła etap 2, gdyż przedmiotowe obwałowanie Sanu łączy się z prawostronnym wałem rzeki Wisły.

 

Granica Sekcji II i sekcji San III

Połączenie realizowanego obecnie zadania Wisła etap 2 z projektem San III

 

Realizacja tego projektu pozwoli zwiększyć stopień ochrony przeciwpowodziowej na terenie gmin Gorzyce i Zaleszany o powierzchni 3 tys. ha zamieszkałym przez około 1600 osób. W ramach zadania lewostronny odcinek obwałowania rzeki San o długości 4,445 km zostanie poszerzony i podwyższony nawet o 0,5 - 1,0 m. W korpusie i podłożu wału zostanie wykonana przesłona przeciwfiltracyjna o głębokości od 8 do 14 metrów.

San III przeprawa

Obwałowanie Sanu w rejonie przeprawy promowej

 

Teren inwestycji, od strony międzywala, na całej długości graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na obszar naturowy, prace będą realizowane ze szczególną dbałością o względy środowiskowe. Wszystkie cenne siedliska przyrodnicze, zostaną na czas prowadzenia robót budowlanych zabezpieczone poprzez zastosowanie ogrodzeń oddzielających obszary siedlisk od terenu prac. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia, w pobliżu, których prowadzone będą roboty budowlane, zostaną zabezpieczone przed ewentualnymi szkodami poprzez zastosowanie specjalnych ogrodzeń.


Uroczyste przekazanie placu budowy pod inwestycję odbędzie się w styczniu 2020 roku. Założony harmonogram przewiduje, że firma Transpol zrealizuje cały zakres robót budowlanych do końca 2020 roku tj. w tym samym czasie, kiedy zostaną zakończone prace na zadaniu Wisła etap 2.