W dniu 20 grudnia około godz. 14 Państwowa Straż Rybacka W Rzeszowie powiadomiła PGW Wody Polskie o prawdopodobnym zanieczyszczeniu wód potoku Grabinka (Czarna) stanowiącego dopływ rzeki Wisłoki na terenie miejscowości Straszęcin w gminie Żyraków.

 

PSR Grabinka

Otrzymana z Państwowej Straży Rybackiej fotografia z ok. godz. 13.


Według otrzymanej informacji ścieki pochodzenia najprawdopodobniej sanitarno-bytowego miały się dostać do potoku Grabinka kolektorem usytuowanym na prawym brzegu w rejonie straszęcińskiego szpitala.
Przed godziną 15 na miejsce zgłoszenia przybyli pracownicy PGW Wody Polskie z Nadzoru Wodnego w Dębicy, aby zweryfikować otrzymane zawiadomienie. W chwili dokonywania wizji terenowej nie dało się już zauważyć zanieczyszczenia, niemniej Wody Polskie powiadomiły Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zanieczyszczenia wód Grabinki.

Grabinka godz 15

Zdjęcie wylotu wykonane przez pracowników PGW WP o godzinie 15.


Wody Polskie będą obecnie monitorować sytuację na potoku Grabinka ze zwiększona częstotliwością. W przypadku stwierdzenia zrzutu ścieków zostaną podjęte działania mające na celu ustalenie sprawcy zanieczyszczenia.