Wody Polskie zrealizowały drugi etap przedsięwzięcia zapewniające ochronę przeciwpowodziową na terenie gminy Markowa w województwie podkarpackim.
Roboty drugiego – ostatniego etapu objęły wykonanie kanału ulgi o długości 366 m wzdłuż potoku Husówka w miejscowości Husów. Przyjęte rozwiązanie projektowe pozwoliło na wyeliminowanie konieczności ingerowania w koryto Husówki, którego przekrój jest niewystarczający do przeprowadzenia wód powodziowych.
Wykonany kanał ulgi będzie funkcjonował podczas podwyższonych stanów wód i pozwoli na przejęcie części przepływu z koryta potoku Husówka. Zapewnieni to ochronę przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Husówka, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 1544.

WP 20190924 14 13 06 Pro
Odcinek nowego kanału ulgi

Pierwszy etap tego zadania został już zrealizowany i odebrany w 2018 roku. Wykonane zostały wówczas trzy przepusty, w tym dwa w miejsce zniszczonych przez powódź mostów na drodze powiatowej relacji Albigowa-Husów-Manasterz. Zadaniem trzeciego przepustu jest zapewnienie prawidłowego rozdziału wód, w ten sposób, aby w potoku Husówka zapewnić przepływ nienaruszalny a jednocześnie wyeliminować wielką wodę, która wystąpiłaby z koryta tego potoku.

WP 20191025 11 04 58 Pro
Przepust rozdzielający wodę

Prace wykonane w ramach drugiego etapu rozpoczęły się w sierpniu br. i zostały zakończone w listopadzie. W ramach zadania wykonano również odcinkowe umocnienie dna i skarp potoku w miejscach wlotu i wylotu z kanału oraz na wlotach i wylotach z poszczególnych przepustów.
Wartość robót zrealizowanych w ramach dwóch etapów wyniosła 0,92 mln zł.